Oslonøkkelen åpner Lindeberglokalet

Åpen by

«Åpen by» er et av Origos satsingsområder. Vi jobber for å åpne byen for Oslos innbyggere og frivillighet ved å gi dem lettere oversikt og tilgang til kommunens lokaler og tjenester.

Vi har per i dag to digitale løsninger som skal bidra til å få til dette:

  • Bookingløsningen: En digital løsning som gir innbyggere, foreninger og frivillige organisasjoner mulighet til å booke kommunens lokaler, som blant annet nærmiljøhus og skoler (utenfor åpningstid). 
  • Oslonøkkelen: En digital nøkkel som gir innbyggerne utvidet og enklere tilgang til flere av byens lokaler og tjenester. Oslonøkkelen skal hjelpe innbyggerne med kjennskap og adgang til kommunens lokaler og tjenester.