Bilde av operaen

Åpen by

«Åpen by» jobber for å åpne byen for Oslos innbyggere og frivillighet ved å gi bedre oversikt og tilgang til kommunens lokaler og tjenester. Vi forenkler utlån av lokaler for både innbyggerne og kommunens ansatte.

Åpen by tilbyr to digitale løsninger:

BL og ON med overskrift tett.png

 

Bookingløsningen: En digital løsning som gir innbyggere og frivillige organisasjoner mulighet til å låne kommunens lokaler, blant annet bydelslokaler og skoler.

Oslonøkkelen: En digital nøkkel og app som gir innbyggere selvbetjent tilgang til flere av byens lokaler og tjenester utenom betjent åpningstid.

 

Løsningene kan brukes hver for seg, eller sammen, for en helhetlig og selvbetjent brukerreise for booking og tilgang.

 

 

Med løsningene fra Åpen by kan din virksomhet tilby:

  • Digital booking og utlån av lokaler
  • Selvbetjent tilgang til lokaler og kommunale anlegg
  • Meråpent tilbud og tilgang til lokaler og kommunale anlegg etter betjent åpningstid
  • Lysstyring på kommunale anlegg

 

Åpen by tilbyr tre løsningsalternativer - avhengig av hvilke behov din virksomhet har.

Alternativ 1: Kun Booking

Ønsker du å låne ut din virksomhets lokaler? Dette alternativet gjør lokalene dine tilgjengelige for utlån, og innbyggere og frivillige organisasjoner kan enkelt søke om å låne dem.

Dette får innbyggerne: Nettside der de kan søke om å få låne/leie ett eller flere rom.

Dette får du som er administrator: Tilgang til et kontrollpanel for behandling av søknader.

Dette kreves av deg/dere: Du/dere må være ansatt i Oslo kommune for å kunne logge inn og bruke kontrollpanelet.

Alternativ 2: Kun Oslonøkkelen

Ønsker du å kun tilby enkeltpersoner eller grupper, selvbetjente eller meråpne innbyggertjenester? Da kan du dele ut en digital nøkkel i perioder du selv definerer og styrer.

Dette får innbyggerne: Tilgang til hele eller deler av et lokale eller en annen tjeneste via mobilappen Oslonøkkelen.

Dette får du som er administrator: Tilgang til et kontrollpanel for å definere og dele ut tilganger.

Dette kreves av deg/dere: Lokalene må klargjøres for Oslonøkkelen.

Alternativ 3: Booking + Oslonøkkelen integrasjon (A og B)

A: Ønsker du at den som søker og får godkjent lånet sitt via bookingløsningen, skal få tilgang til lokalet i låneperioden via en digital nøkkel på mobilen? Denne løsningen gjør at du slipper å avtale henting og levering av fysiske nøkler/kort.

B: Ønsker du å tilby enkeltpersoner eller grupper utvidet tilgang til lokalene? Da kan du dele ut en digital nøkkel i perioder du selv definerer og styrer. Du kan også innføre selvbetjente åpningstider, såkalt meråpent.

Dette får innbyggerne: Nettside der de kan søke om å få låne/leie ett eller flere rom + tilgang til rommene via mobilappen Oslonøkkelen.

A: Dette får du som er administrator: Tilgang til et kontrollpanel for behandling av søknader.

B: Dette får du som er administrator: Tilgang til to kontrollpanel: Ett for behandling av søknader og ett for å definere og dele ut tilganger.

Dette kreves av deg/dere: Du/dere må være ansatt i Oslo kommune for å kunne logge inn og bruke kontrollpanelet. Lokalene må klargjøres for Oslonøkkelen.

 

Overordnet innføringsprosess for Bookingløsningen

Hvordan fylle inn innrapporteringsskjema?

 

Overordnet innføringsprosess for Oslonøkkelen

​​​​​

Hvordan kartlegge dagens adgangskontrollsystem?
Hvordan gjøre teknisk klargjøring for Oslonøkkelen? 

 

 

Ønsker du mer informasjon eller en uforpliktende prat, ta kontakt med oss: 

erik.aarsand@origo.oslo.kommune.no

Erik Aarsand
Produktområdeleder, Åpen by