Oslonøkkelen åpner Lindeberglokalet

Åpen by

«Åpen by» er et av Origos satsingsområder. Vi jobber for å åpne byen for Oslos innbyggere ved å gi dem lettere tilgang til kommunens lokaler og tjenester.

Det betyr at vi jobber for å åpne byen ved å gi innbyggerne lettere tilgang til kommunens lokaler og tjenester. Vi har per i dag to digitale løsninger som skal bidra til å få til dette:

  • Oslonøkkelen: En digital nøkkel som gir innbyggerne utvidet og enklere tilgang til flere av byens lokaler og tjenester. Oslonøkkelen skal hjelpe innbyggerne med kjennskap og adgang til kommunens lokaler og tjenester.
  • Bookingløsningen: En digital løsning som gir innbyggere, foreninger og frivillige organisasjoner mulighet til å booke kommunens lokaler, som blant annet nærmiljøhus og gymsaler på skoler (utenfor åpningstid).