Oslonøkkelen åpner Lindeberglokalet

Åpen by

«Åpen by» er ett av Origos produktområder. Vi jobber for å åpne byen for Oslos innbyggere og frivillighet ved å gi bedre oversikt og tilgang til kommunens lokaler og tjenester. Vi forenkler utlån og tilgang for både innbyggeren og kommunens ansatte.

Åpen by tilbyr to digitale løsninger:

BL og ON med overskrift tett.png

 

Bookingløsningen: En digital løsning som gir innbyggere og frivillige organisasjoner mulighet til å låne kommunens lokaler, blant annet bydelslokaler og skoler.

Oslonøkkelen: En digital nøkkel og app som gir innbyggere selvbetjent tilgang til flere av byens lokaler og tjenester utenom betjent åpningstid.

 

Løsningene kan brukes hver for seg, eller sammen, for en helhetlig og selvbetjent brukerreise for booking og tilgang.