18-11-08-TIM-01

Om Tim

Vårt symbol på innbyggeren

"Historien om Tim" ble utviklet i 2017 som en fremtidsvisjon for hvordan Oslo kommune skal bruke teknologi for å skape en bedre hverdag for innbyggerne. Verken Tim eller familien hans trenger å bry seg om hvordan det offentlige er organisert. De forholder seg til én samlet kommune og mottar de tjenestene de trenger, når de trenger dem, enten det er i barnehagen, på skolen, når de skal bygge på huset eller når de blir gamle og trenger litt hjelp. 

Tim har flyttet hjemmefra

Tim ble «født» i 2017, men flyttet allerede hjemmefra i 2019 – fra Oslo og inn i en nasjonal visjon. Den nasjonale visjonen tar opp sentrale elementer fra den nasjonale digitaliseringsstrategien, og illustrerer blant annet at fremtiden er sømløs, med samarbeid som en forutsetning – samarbeid mellom både kommune, stat og næringsliv. 

Tim har også blitt “adoptert” av flere andre norske kommuner, og til og med flyttet over landegrensene. Han har blitt hele Norges symbol på innbyggeren, og mange tar kontakt med oss fordi de ønsker å bruke Tim i filmer, i e-læringer og liknende. Det liker vi!

Hvis du også vil “adoptere” Tim….

Vi i Oslo Origo heier på deling, og ønsker at det skal være enkelt å bruke Tim i historiefortelling – så lenge det er i tråd med de verdiene “Historien om Tim” representerer. Derfor har vi utarbeidet disse retningslinjene som vi ber om at du følger, enten det er snakk om bruk av Tim i film, e-læringskurs, tegneseriestriper, eller hva det måtte være:

  • Alle Tim-filmer som lages, må kunne deles og gjenbrukes i ettertid. Forsøk derfor å gjøre filmen mest mulig “delbar”. Eks: I stedet for å bruke spesifikke stedsnavn, kall det kommunen, skolen, byen etc.
  • Alle Tim-filmer vil bli delt på denne siden, og vil kunne brukes av andre.
  • Tim er alltid innbygger og skal alltid hete Tim.
  • Tim ser alltid lik ut, og endrer aldri utseende, men kan ha ulike roller (være syk, være pårørende etc).
  • Bruk av Tim må ha tilknytning til et innbyggerbehov, og etterlatt inntrykk skal være at man søker å gjøre livet bedre for Tim – og i Tim-filmene helst beskrive et "drømmescenario" eller et målbilde litt frem i tid.
  • Når man forteller en historie i Tims univers, skal Tim alltid være med. Tim skal være hovedperson i fortellingen, der det er mulig.
  • I Tim-filmene er Tim den karikerte, fornøyde innbyggeren, som symboliserer optimisme. Hvis Tim er frustrert, må det være i fortid (tilbakeblikk). Hvis det er noen som opplever problemer/utfordringer i nåtid, skal det være andre personer rundt Tim i universet hans (naboen, besteforeldre el.l.).
  • Målgruppen for bruken av Tim kan være både innbyggere og ansatte hos den aktuelle arbeidsgiveren.

Kontaktinfo

Hvis du ønsker å bruke Tim i henhold til retningslinjene til venstre, kan du kontakte Leidar, som er produksjonsselskapet til alle Tim-filmene:


Mari Finnestad, regissør/produsent i Leidar
Tlf: 970 800 96

Oslo kommune har en rammeavtale som kan benyttes for virksomheter innenfor kommunen. Andre kommuner og virksomheter utenfor Oslo kommune må inngå egne avtaler.  

Hvis du har spørsmål om retningslinjene eller er usikker på noe, kan du kontakte:

Therese Bergwitz-Larsen, kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo
Tlf: 452 06 267