To menn og en kvinne snakker sammen i et stort, moderne møterom. Foto.
Cecilie Thoresens sal er et av de større rommene du nå kan låne i bydelshuset på Lambertseter. Her snakker Origos Rune Sandland (t.v.) med to av ildsjelene bak initiativet, assisterende bydelsdirektør Vildgun Jakobsen og IKT-sjef Kjell Skrefsrud.

Nybrottsarbeid i Nordstrand åpner dører for hele byen

Sammen med partnere i kommunen er bydelen først ute med å integrere Oslonøkkelen i et adgangssystem fra privatmarkedet. Investeringen gir frivilligheten selvbetjent tilgang til bydelens lokaler, og viser vei for andre bydeler.

I september inviterte Bydel Nordstrand til en høytidelig lansering i det nye bydelshuset på Lambertseter. Selv om bygget har vært i bruk siden 2020, var anledningen såpass at både snorklipping og kake hørte med.

Den nytenkende bydelen, som på flere fronter har vært en pådriver for digitalisering, kunne nemlig åpne for digitalt utlån av bydelshusets lokaler. Ved hjelp av appen Oslonøkkelen kan frivilligheten nå låne velutstyrte møterom med selvbetjent tilgang via mobilen.

Selv om Oslonøkkelen er på plass stadig flere steder over hele byen, har Bydel Nordstrands prosjekt vært unikt. Dette er nemlig første gang en bydel har samarbeidet med en privat markedsaktør om klargjøring til Oslonøkkelen. Med støtte fra Origo har Bydel Nordstrand holdt i dialogen med Schneider Electric, som har levert bydelshusets system for adgangskontroll. Sammen har de utviklet en modul som gjør at Oslonøkkelen kan «snakke» med byggets dørlåser. 

Milepælen betyr ikke bare at alle rom nå kan tilgangsstyres ved hjelp av Oslonøkkelen. Nå kan Oslonøkkelen integreres i alle kommunale bygg med adgangssystem fra Schneider – uten å betale for utvikling av ny modul.

Tråkker opp stien

Nyvinninger kommer ikke av seg selv. Å gjøre noe for første gang koster gjerne både tid og penger, og det er det lurt å være flere om.

Da Bydel Nordstrand skulle få et nytt bydelshus, ønsket de å tilrettelegge for digitalt utlån av lokalene. Etter å ha gjort seg kjent med Oslonøkkelen og kartlagt mulighetene for integrering med byggets låssystem, tok bydelen kontakt med et par gode naboer. 

Deichman og Bydel Søndre Nordstrand så verdien dette kunne ha for innbyggere og frivillighet. Derfor bidro de hver med en fjerdedel av engangsutgiften, mens Bydel Nordstrand skulle stå ved roret gjennom prosessen.

Møterommene i bydelshuset kan bookes gjennom kommunens bookingløsning.

Dette er en unik modell som vi har latt oss imponere av. Å gå sammen om å få til noe nytt, og ta et spleiselag for å møte innbyggernes behov, er en oppskrift hele kommunen kan la seg inspirere av.

Rune Sandland Forretningsutvikler, Oslo Origo

Sandland er forretningsutvikler i Oslo Origo, som står bak appen Oslonøkkelen og har vært en støttespiller gjennom prosessen. Sandland var til stede på lanseringen og var full av både kake og lovord om hva det spesielle samarbeidet betyr.

– Andre virksomheter med samme tilgangssystem får nå en mye lettere vei mot integrering med Oslonøkkelen. For leverandøren er det en spesialbestilling å utarbeide en ny adapter som gir støtte for andre løsninger. Arbeidet koster tid og penger, men denne regningen har altså Bydel Nordstrand, Bydel Søndre Nordstrand og Deichman tatt i fellesskap. Dessuten har vi lært så mye av selve prosessen at kommende prosjekter vil kunne følge en opptråkket sti, fortalte Sandland.

Ildsjeler i spissen

Avdelingsdirektør Vildgun Jakobsen var prosjektleder for etableringen av bydelshuset på Lambertseter. Prosjektgruppen var tidlig ute med å ville åpne bydelshuset for lag og foreninger, og underveis ble det gjort grundig innsiktsarbeid for å imøtekomme innbyggernes behov.

– Da vi skulle åpne i 2020, gledet vi oss til at det skulle myldre av aktivitet her. Dessverre førte pandemien til en rekke utsettelser og et tomt bygg. Derfor betyr det ekstra mye å kunne ønske alle velkommen til nylansering med Oslonøkkelen. Nå feirer vi at det blir enda enklere for innbyggere å bruke bydelshuset vårt, sa Jakobsen.

Hun legger ikke skjul på at prosessen har tatt tid. Tekniske utfordringer måtte løses i dialog med tredjeparten Schneider, som leverte låser og tilgangsstyring til bydelshuset. Nordstrands teamleder for IKT, Kjell Skrefsrud, har fulgt opp leveransene sammen med Origo, slik at visjonen om digitalt utlån endelig kan realiseres.

Nå ligger løsningen klar og kan tas i bruk på andre lokasjoner med samme låssystem.

– Vi var forberedt på at det ville kreve innsats å tenke nytt. Samtidig var vi sikre på at gevinsten for innbyggerne våre ville være verdt investeringen. Vi gleder oss også over at andre bydeler kan dra nytte av arbeidet vårt. Digitalisering vil ta lang tid hvis hver bydel må drive med det for seg selv, påpekte Jakobsen.

Et løft for frivilligheten

Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand var tidlig med på ideen om å gjøre bydelshuset meråpent ved hjelp av kommunens egen app. Leder Knut Falchenberg er tydelig på hva som har vært den største motivasjonen.

– Frivilligheten er avhengig av å finne gode møtesteder, og det må vi legge til rette for. Derfor vil vi gjøre det så enkelt som mulig å bruke dette flotte bygget til arrangementer, kurs og andre aktiviteter, sa Falchenberg.

Målet er å gi innbyggere fleksibilitet og gjøre dem mest mulig selvbetjente i bruken av bydelshuset. Selv så bydelsutvalgets leder frem til å prøve appen i lokalene på Lambertseter.

– Hittil har jeg bare brukt appen på gjenvinningstasjonen Grønmo, og der har jeg ikke alltid dekning, sa Falchenberg med et smil på lanseringen.

Stort potensial

Over hele Oslo tilbys kommunale lokaler til utlån og utleie, som oftest med fysiske nøkkelsett. Ulempen er at bydelsansatte og innbyggere må avtale henting og levering innen kontortid, og risikoen for at nøkler kopieres eller mistes.

– Oslonøkkelen løser flere problemer ved å la virksomheter som Bydel Nordstrand gi tilgang til en spesifikk dør i et avtalt tidsrom. Det gir trygghet og sparer tid for begge parter når en dør kan åpnes digitalt, sier Sandland fra Origo. 

Etaten har selv laget og installert maskinvare som gjør slik styring mulig på en rekke steder. Omfanget har imidlertid vært begrenset til én eller to dører på hvert sted, men i nyere bygg – som på Nordstrand – er mulighetene mye større.

– I lokaler hvor markedet har levert tilgangsstyring til hver dør, kan man skreddersy tilgang på et helt annet nivå. Ved å integrere slike systemer med Oslonøkkelen, kan en skole la noen åpne en ytterdør og tre slusedører for å nå klasserommet de skal låne. Da får de holdt førstehjelpskurset der de skal, uten å få tilgang til musikkrommet eller gymsalen, forklarer Sandland.

Takket være Bydel Nordstrand, Bydel Søndre Nordstrand og Deichman finnes det nå en adapter som får Schneider-systemet og Oslonøkkelen til å snakke sammen. Origo jobber for at adaptere også lages til systemer fra andre leverandører, slik at flere bygg i flere bydeler kan bli meråpne for publikum.

Tenk Oslonøkkelen fra start

Origo oppfordrer alle bydeler og virksomheter med Schneider-system om å ta den nye løsningen i bruk. Da vil de kunne tilby nye og forbedrede tjenester til innbyggeren, og lette håndtering av utlån og utleie for sine ansatte.

Forretningsutvikler Sandland minner også om verdien av å ha Oslonøkkelen i tankene allerede i planleggingsfasen.

– Det er lettere å tilpasse oppskriften før kaka går i ovnen. Når din bydel skal renovere eller bygge nytt, er det store fordeler ved å bake inn dette fra start. Sett kriterier om at bygget må leveres med adgangskontroll som støtter Oslonøkkelen. Det gjør det mye lettere å legge til rette for folk og frivillighet, avslutter Sandland.

Fakta: Oslonøkkelen

Oslonøkkelen er en app utviklet av og for Oslo kommune. Appen gjør det blant annet mulig å åpne dører uten fysiske nøkler. Hvem som får tilgang – og når – kan virksomheter styre selv. Oslonøkkelen gjør dermed utlån av lokaler både tryggere og enklere.

For at et lokale skal fungere med Oslonøkkelen, må enkelte komponenter være på plass. Løsningen trenger en smart låsboks tilkoblet internett. Origo har selv laget og installert slike bokser på en rekke lokaler i Oslo – i hovedsak ytterdører.

I nyere bygg har gjerne hver dør en elektronisk lås tilkoblet et sentralt tilgangssystem. Slike systemer leveres av aktører fra privatmarkedet. Dette lar virksomheten styre tilgang for sine ansatte, men er upraktisk når man vil låne ut rom til innbyggere.

Bydelshuset på Lambertseter har fått laget en adapter som integrerer Oslonøkkelen i tilgangssystemet fra firmaet Schneider Electric. Dette gjør at bydelen kan skreddersy tilgang til innbyggere som vil låne møterom.

  • Laget av
    Kristian Uhlving

    Fungerende kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Kristian Uhlving er kommunikasjonsrådgiver i Oslo Origo. Han formidler Origos arbeid for kommunens innbyggere og ansatte.