Solnedgang over by med kartmarkører: Gymsal ledig fredager, Bydelshus. ledig hverdager kl 18-20, Vielse i Rådhuset, book her

Booking av lokaler

Booking er en selvbetjent digital løsning for utlån og utleie av lokaler til frivillighet og innbyggere.

Ønsker du å låne en gymsal til allidrett, eller et lokale for språkskole, dans, matlagingskurs eller barnebursdag? Mange kommunale lokaler, som skoler og bydelslokaler, lånes ut til frivillig aktivitet og privatpersoner. Slik skaper vi viktige samlingssteder i nærmiljøet.
 

Hvem er bookingløsningen for?

Oslo kommune har som mål å gjøre kommunens lokaler mer tilgjengelige for innbyggere og frivillighet. Origos bookingløsning gir innbyggere og frivillige organisasjoner mulighet til å finne ledige lokaler og booke disse gjennom en enkel digital løsning.

Sjekk hvilke av Oslo kommunes lokaler du kan låne/leie. Ikke alle har tatt bookingløsningen i bruk ennå, se det enkelte stedets nettside for mer informasjon.

Bookingløsningen er også koblet sammen med Oslonøkkelen, noe som er nyttig for lokaler som ønsker en selvbetjent brukerreise for utlån og tilgang.

 

Via bookingløsningen kan du søke om å få låne/leie rom på utvalgte skoler, i bydelslokaler og på biblioteker. Stadig nye lokaler tar løsningen i bruk.

Du kan også bruke bookingløsningen for å finne ledig tid for vielse på Rådhuset og i Heftyevillaen.

Byrådet vil at kommunens lokaler, anlegg og uterom i større grad skal være meråpne og tilgjengelige både for organisert og egenorganisert frivillighet.

Frivillighetsmeldingen, 2016

Hva får du med bookingløsningen?

Frivillighetsmeldingen, forskningsartikler og annen innsikt viser at frivillige organisasjoner har et stort behov for lokaler.

Bookingløsningen er et verktøy både for kommunalt ansatte som låner/leier ut lokaler, og for frivillige organisasjoner og innbyggere som trenger et lokale til aktiviteten sin. Løsningen kan spare kommunalt ansatte for mye tid til administrasjon av utlån.

 

Som bruker av bookingløsningen får du:

 

Som administrator av bookingløsningen får du:

  • informasjon om leietaker og aktivitet til behandling av søknaden

  • effektiv behandling av både enkeltutlån og semesterlån

  • enkel kontraktsignering

  • oversikt over utlån til bruk i refusjonsordningen

  • mulighet for selvbetjent tilgang med Oslonøkkelen slik at du unngår manuell nøkkelhåndtering