BrukerbaseMartheNov22

Temaoversikt

Åpen by

«Åpen by» jobber for å åpne byen for Oslos innbyggere og frivillighet ved å gi bedre oversikt og tilgang til kommunens lokaler og tjenester. Vi forenkler utlån av lokaler for både innbyggerne og kommunens ansatte.

Om Oslo Origo

Vi er Oslo kommunes fellessatsing for å få fart på den digitale transformasjonen av innbyggertjenestene i kommunen.

Jobb i Oslo Origo

Lurer du på om det vil være en god idé å bruke superkreftene dine på noe 100 % samfunnsnyttig? Her kan du finne ut om livet som Origoer er noe for deg.

Metodikk

Metodikk handler om måten vi tar tak i en arbeidsoppgave eller en problemstilling på, og måten vi jobber oss fram til resultater på. Ved å bevisst velge metodikk, blir det enklere å komme frem til de resultatene vi ønsker.

Produkter

I Oslo Origo arbeider vi med flere produktområder på en gang. Her vil du finne en presentasjon av alle våre produkter.

Helsedata i Oslo

"Helsedata i Oslo" er et av Origos satsingsområder. Vi vil jobbe for enklere informasjonsflyt i og rundt Oslos helsetjenester.

Personvern og sikkerhet

Du skal få trygge digitale tjenester i Oslo kommune. I Origo har vi samlet ekspertene på personvern og informasjonssikkerhet i samme avdeling. Slik gjør de hverandre bedre når problemstillingene går hånd i hånd.

Brukeropplevelse

I Oslo Origo tar vi utgangspunkt i innbyggernes behov og opplevelser når vi jobber med å forbedre kommunens tjenester, eller når vi er med på å skape nye.

Datadeling og -gjenbruk

"Datadeling og -gjenbruk" var et av Origos tidlige satsingsområder. Vi vil at innbyggerne skal slippe å oppgi informasjon kommunen allerede har. Området har nå endret form og fokus til å i større grad understøtte andre team og områder.

Teknologi

Alt Origo gjør er fokusert rundt innbyggerbehov, og hvordan vi kan bruke digitalisering til å levere tjenester mer effektivt og treffsikkert. Teknologien er verktøyet på vegen.

Tingenes internett (IoT)

Når vi kobler sammen ting over internett kan vi få til fantastiske ting. Alt fra varslinger før temperaturen på vaksiner blir for høy, til å låse opp døra på gjenbruksstasjonen utenom åpningstidene.

Hardware

Vi har egen hardwarelab og to hardwareutviklere i Oslo Origo.

Utviklingsopplevelser

"Utviklingsopplevelser" er et av Origos satsingsområder. Vi vil gjøre det lett for utviklere og leverandører å gi innbyggerne nye tjenester.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er et kontinuerlig arbeid med å forbedre en organisasjons evne til å håndtere endring i og utenfor virksomheten.

Skjema og søknadsprosesser

Oslo kommune leverer mange hundre tjenester til innbyggerne, alt fra vaksinasjon til skjenkebevilling. For mange av disse er et søknadsskjema inngangsporten. Et dedikert skjemateam jobber for å gjøre tilgangen til alle disse tjenestene raskere og enklere.

Systemutvikling

Systemutvikling er metodisk og målrettet arbeid med å lage nye datasystemer.

Design

Design står sentralt i det meste innen digitaliseringsarbeid i Origo. 

Bo hjemme lenger

"Bo hjemme lenger" er et av Origos satsingsområder. Vi jobber for at eldre innbyggere blir tilbudt riktige tjenester til rett tid, slik at flere opplever god helse og mestring.

Tilgang til barnehage

"Tilgang til barnehage" er et av Origos satsingsområder. Vi jobber for at hele prosessen rundt søknad og opptak til barnehage blir enklere, tryggere og mer forutsigbar for alle foreldre som søker om barnehageplass.

Tim Talks

Både kommunen og Oslo Origo er fullt av kunnskapsfulle mennesker. Tim Talks er en serie presentasjoner hvor de forteller om hva de driver med.