Ansatte i Oslo Origo samlet
Oslo Origo består av mange tverrfaglige team, og Astrid jobber tett sammen med blant annet utviklere, designere og organisasjonsutviklere. Her er hun sammen med resten av gjengen i Origo i en tid hvor man fortsatt kunne stå tett i tett. Foto: Håkon Jacobsen

Dette er Oslo Origo

Oslo Origo jobber for å gjøre hverdagen til innbyggerne i Oslo litt enklere og bedre gjennom utviklingen av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester.

I “Historien om Tim” får vi se Tim, innbyggeren i Oslo kommune, ha en enkel hverdag hvor han får tjenester fra offentlige når han trenger det, og ofte uten å søke. Dette representerer en fremtidsvisjon for digitaliseringen av innbyggertjenester i Oslo kommune. Og nettopp derfor ble Oslo Origo opprettet; for å nærme oss denne visjonen i den virkelige verden. For å få dette til jobber vi for å fremme bedre samarbeid og mer deling av data på tvers av kommunens organisering. 

Tverrfaglig kompetanse

Gjennom Origo har kommunen bygget opp et internt kompetansemiljø av egne ansatte innen systemutvikling, informasjonssikkerhet, produktutvikling, tjenestedesign og organisasjonsutvikling. Det er ikke Origo som skal utvikle alle de digitale løsningene selv, men vi er en aktiv tilrettelegger for at både næringsliv, konsulenter, innovasjonsmiljøer og kommunens egne utviklere og virksomheter kan utvikle raskere og mer treffsikkert.

Metode og organisering

Ideelt sett bruker vi smidige metoder for digital produktutvikling og tjenestedesign. Samtidig må vi av og til være fleksible når det kommer til arbeidsmetode, spesielt i møte med komplekse problemstillinger med mange involverte aktører. Uansett er det viktigste for oss alltid innbyggerverdien som kommer ut i andre enden.

For å sikre helhet, fokus og langsiktighet i digitaliseringsarbeidet, har Origo organisert produktutviklingen sin i produktområder, som er delt opp etter innbyggerbehov som kan løses i sammenheng. Hvert av disse produktområdene er organisert og bemannet med tverrfaglige team som sørger for både utvikling og drift av digitale innbyggertjenester. Hvert av teamene våre jobber for å legge til rette for raskere utvikling av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester i Oslo kommune.

Origo har gjort seg noen viktige erfaringer gjennom de første årene som byens digitaliseringssatsing. Innsikt og økende digital modenhet i kommunen lar oss justere fokus fra fellesløsninger og digitale byggesteiner mot å jobbe mer tjenestenært med helhetlige innbyggerreiser.

Historikk

Oslo Origo ble etablert som et prosjekt i 2017 for å være pådriveren i kommunens helhetlige digitaliseringsarbeid, og for å bidra til at Oslo kommune økte utviklingstakten for innbyggertjenester. I starten av 2020 ble vi etablert som etat. Dette understreker at utviklingen av gode digitale løsninger for innbyggerne, på tvers av sektorer i kommunen, er en varig satsing. Fra å være tre ansatte i 2017, har vi blitt rundt 140 faste ansatte i 2023.

  • Laget av
    Therese Bergwitz-Larsen

    Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.