Oslo Origo samlet

Dette er Oslo Origo

Oslo Origo jobber for å gjøre hverdagen til innbyggerne i Oslo litt enklere og bedre gjennom utviklingen av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester.

I “Historien om Tim” får vi se at Tim, innbyggeren i Oslo kommune, ha en enkel hverdag hvor han får tjenester fra offentlige når han trenger det, og ofte uten å søke. Dette representerer en fremtidsvisjon for digitaliseringen av innbyggertjenester i Oslo kommune. Og nettopp derfor ble Oslo Origo opprettet; for å nærme oss denne visjonen i den virkelige verden. For å få dette til jobber vi for å få til bedre samarbeid og mer deling av data på tvers av kommunens organisering. Det er et viktig premiss for å realisere oppdraget vårt om å utvikle bedre og mer effektive fellesløsninger som kommer innbyggerne til gode. I Oslo Origo  strekker vi oss mot å være en sterk og god pådriver i kommunens digitaliseringsarbeid. Vi skal både bidra til å sette en felles retning, og øke tempoet i kommunens digitale tjenesteutvikling.

Tverrfaglig kompetanse

Gjennom Origo bygger kommunen opp et internt kompetansemiljø av egne ansatte innen systemutvikling, informasjonssikkerhet, produktutvikling, tjenestedesign og organisasjonsutvikling. Det er ikke nødvendigvis Origo som skal utvikle alle de digitale løsningene selv, men vi er en aktiv tilrettelegger for at både næringsliv, konsulenter, innovasjonsmiljøer og kommunens egne utviklere og virksomheter kan utvikle raskere og mer treffsikkert.

Metode

Oslo Origo bruker smidige arbeidsmetoder for digital produktutvikling og tjenestedesign med innbyggerne i fokus. For å sikre helhet, fokus og langsiktighet i digitaliseringsarbeidet, har Oslo Origo organisert sin produktutvikling i produktområder, som er delt opp etter innbyggerbehov som kan løses i sammenheng. Hvert av disse produktområdene er organisert og bemannet med tverrfaglige team som sørger for både drift og utvikling av digitale innbyggertjenester. Hvert av teamene våre jobber for å legge til rette for raskere utvikling av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester i Oslo kommune.

Historikk

Oslo Origo ble etablert som et prosjekt i 2017 for å være pådriveren i kommunens helhetlige digitaliseringsarbeid, og for å bidra til at Oslo kommune økte utviklingstakten for innbyggertjenester. I starten av 2020 ble vi etablert som etat. Dette understreker at utviklingen av gode fellesløsninger for innbyggerne, på tvers av sektorer i kommunen, er en varig satsing. Fra å være tre ansatte i 2017, har vi nå blitt 100 faste ansatte i 2020.

  • Om forfatteren
    Therese Bergwitz-Larsen

    Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.

    Therese-portrett-114-etter-2