teamfoto_shrink

Dette er Oslo Origo

Oslo Origo ble etablert i 2017 for å være pådriveren i kommunens helhetlige digitaliseringsarbeid, og sørge for at Oslo kommune øker utviklingstakten for innbyggertjenester.

Hvordan angriper man et såpass hårete og ullent målbilde? Møt Tim, som er et bilde på Oslos innbyggere.

Historien om Tim

Historien om Tim er tatt frem som en fremtidsvisjon for å vise hvordan Oslo kommune skal bruke teknologi for å skape en bedre hverdag for innbyggerne. Verken Tim eller familien hans trenger å bry seg med hvordan det offentlige er organisert. De forholder seg til én samlet kommune og mottar de tjenestene de trenger, når de trenger dem, enten det er i barnehagen, på skolen, når de skal bygge på huset eller når de blir gamle og trenger litt hjelp i hjemmet. Kommunen er hele tiden i forkant og foreslår løsninger før problemene oppstår.

Målet til Oslo kommune er å realisere historien om Tim.

Hva gjør Oslo Origo?

Gjennom Origo skal kommunen bygge opp et internt kompetansemiljø av egne ansatte innen systemutvikling, informasjonssikkerhet, produktutvikling, tjenestedesign og organisasjonsutvikling.

Det er ikke nødvendigvis Origo som skal utvikle alle løsningene, men vi er en aktiv tilrettelegger for at både næringsliv, konsulenter, innovasjonsmiljøer og kommunens egne utviklere og virksomheter kan utvikle raskere og mer treffsikkert.

Litt mer konkret er oppdraget til Origo å legge til rette for raskere utvikling av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester i Oslo kommune.

Origo jobber både med teknologi...

Origo skal knytte sammen de datasystemene som finnes i kommunen i dag og etablere en felles tjenesteplattform for alle kommunens etater og virksomheter. Vi skal også legge til rette for mer eksperimentelle måter å jobbe frem nye kommunale tjenester på, i tett dialog med de innbyggerne som skal benytte tjenestene. Som et ledd i dette har vi også opprettet Origo labs som skal være en møteplass for utvikling, testing og brukerinvolvering.

...og med kultur

Tjenesteutvikling, digital eller ei, handler veldig mye om prosesser og samarbeidskultur. Teknologien er lite verdt uten at 1) den fungerer og 2) noen tar den i bruk. Origo har en egen enhet som jobber med kulturendring, endringsledelse, utbredelse og generell digital modning. Her finner du blant annet organisasjonsutviklere og kommunikatører som bygger nettverk og møteplasser der kunnskap og erfaringer kan deles på tvers av kommunens virksomheter.

  • Om forfatteren

    Erlend Schei

    Origo labs

    Potet som kan brukes til litt av hvert. Glad i ting som blinker.

    cvbilde mus