ApneDor-Oslonokkelen

Slik får du Oslonøkkelen i ditt lokale

Følg disse tre stegene for å ta i bruk Oslonøkkelen på et nytt lokale.

Denne veilederen gjelder først og fremst Oslonøkkelen som døråpner. Oslonøkkelen kan også brukes som lysbryter eller for å vise adgangskoder, for eksempel strekkoden på bibliotekkortet ditt når du skal låne bøker. Har du spørsmål om lysstyring eller adgangskoder? Ta kontakt med oss for mer informasjon: oslonokkelen@oslo.kommune.no

Lurer du på hva Oslonøkkelen er? Les dette om Oslonøkkelen først.

Før start

Noen ting det er greit å være klar over:

 • Døra eller låsen må være koblet til strøm for å kunne åpnes med Oslonøkkelen. Før Oslonøkkelen-appen kan sende en «Åpne»-beskjed til døra, må låsesmeden montere en koblingsboks. Boksen må være koblet både til strøm og til døra eller låsen.
 • Elektriske skyvedører er allerede koblet til strøm. Det er også dører som automatisk åpnes inn- eller utover når du trykker på en knapp på veggen. Låsesmeden kan da hente strøm fra det elektriske låssystemet eller fra dørautomatikken for å få Oslonøkkelens koblingsboks til å fungere.
 • Hvis døra ikke allerede er koblet til strøm, trenger den elektrisk sluttstykke eller elektrisk låskasse. Det også noe en låsesmed kan montere. Er det allerede en stikkontakt ved døra, er jobben enklere enn om en elektriker først må trekke opp strømkabel fram til døra.
 • Har døra allerede et adgangskontrollsystem, det vil si at du åpner den med for eksempel adgangskort eller -brikke, kan Oslonøkkelen ofte kobles direkte på dette. Det finnes likevel noen unntak, for eksempel hvis låsen går på batteri. Ta kontakt med oss for mer informasjon: oslonokkelen@oslo.kommune.no.
 • Vi anbefaler deg å oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for lokalet som skal ta i bruk Oslonøkkelen.
 • Vet du ikke så mye om dører og låser? Her får du en innføring og en oversikt over mye brukte begreper.

Steg 1: Kontakt én eller flere låsesmeder for tilbud

En låsesmed må montere utstyret som kommuniserer med Oslonøkkelen-appen.

Oslo kommune har såkalte samkjøpsavtaler med tre låsesmeder. Alle tre kan montere Oslonøkkelen-utstyr. Oversikt over låsesmeder med kontaktinfo finner du på Oslo kommunes intranett.

Hvis en virksomhet i Oslo kommune skal dekke låsesmedutgiftene, skal du i utgangspunktet velge en av disse tre når du trenger en låsesmed.

 

Kontakter du en eller flere låsesmeder?

Hvis det er sannsynlig at totalprisen for montering overstiger 150.000 kroner, må du for kommunale lokaler be om et pristilbud fra alle de tre låsesmedene. Dette kalles en minikonkurranse. Les mer om minikonkurranser på intranett. Hvis totalprisen blir lavere enn 150.000 kroner, kan du selv velge om du vil be om tilbud fra en eller flere av låsesmedene. Hvis totalprisen blir over 500.000 kroner, er det valgfritt å bruke kommunens samkjøpsavtale.

Vi anbefaler at du ber låsesmeden(-e) om et spesifisert pristilbud per e-post. Da er kravene og ønskene dine skriftlige, og det er lett å sende det samme til flere låsesmeder. Dette kan også gjøre det lettere for låsesmeden å møte forberedt til befaring og/eller montering.

 

Er befaring nødvendig?

Hvis låsesmeden(-e) ikke kjenner lokalet fra før, bør du også invitere til befaring i lokalet. Da får du sannsynligvis mer presise pristilbud.

Men: Hvis døren(-e) allerede er koblet opp med elektrisk sluttstykke, trenger låsesmeden kanskje ikke befaring i forkant av monteringen. Avtal likevel pris med låsesmeden før du bestiller montering.

 

Hva trenger låsesmeden å vite?

Når du ber låsesmeden om tilbud, anbefaler vi at du har med dette i e-posten:

Generelt:

 • Informasjon om hva du ønsker, for eksempel montering av Oslonøkkelen på hoveddør og på dørene til tre rom i lokalet.
 • Vær tydelig på om du ønsker pristilbud fra låsesmeden før du eventuelt sier ja til montering. Be låsesmeden spesifisere de ulike delene av pristilbudet. Da er det også lettere å sammenligne flere tilbud.
 • Inviter til befaring ved behov.

Teknisk/praktisk:

 • Svar på om dere bruker fysiske nøkler og/eller adgangskort, -brikker eller lignende for å åpne dørene i lokalet
 • Antall dører som skal kunne åpnes med Oslonøkkelen
 • Bilder av alle dørene som skal kunne åpnes med Oslonøkkelen
 • Beskrivelse av hvordan døren(-e) skal fungere med Oslonøkkelen
 • Plantegning som viser hvor dørene befinner seg i lokalet

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.

Steg 2: Avtal og gjennomfør montering

Når du vet hvilken låsesmed du vil bruke og dere er enige om pris og tid for montering, sender vi nødvendig utstyr til denne låsesmeden. Deretter avtaler dere tid for montering.

Vi anbefaler at du/dere er til stede når låsesmeden kommer for å montere. Vær tydelig på hvordan dere vil at dørene skal fungere med Oslonøkkelen, så unngår dere misforståelser.

Når Oslonøkkelen-utstyret er montert, kontakter låsesmeden oss for å koble det opp slik at det kommuniserer med appen. Låsesmeden vil da også teste at alt fungerer som det skal.

 

Steg 3: Delta på opplæring med oss

Når alt fungerer, avtaler vi tid for opplæring for de av dere som trenger det. Vi avslutter med å aktivere Oslonøkkelen hos dere. Når vi er ferdige, fungerer Oslonøkkelen som den skal.