Ansatte diskuterer bak et arbeidsbord

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er et kontinuerlig arbeid med å forbedre en organisasjons evne til å håndtere endring i og utenfor virksomheten.

Det å jobbe med menneskers evne til endring, er helt essensielt når man jobber med digitalisering. Derfor har vi i Oslo Origo ansatt en rekke organisasjonsutviklere, som er med i prosessen med å utvikle og implementere nye digitale løsninger i kommunen. 

En organisasjonsutvikler skal på en helhetlig, langsiktig og systematisk måte sørge for at virksomhetens struktur og kultur settes i stand til å oppnå virksomhetens mål i en virkelighet i kontinuerlig endring.

Arbeidet med organisasjonsutvikling handler mye om planlegging og iverksetting av systematiske tiltak for å sikre at arbeidskraft og andre ressurser blir anvendt på en god og effektiv måte, slik at man får en sunn organisasjon med evne til fornyelse og problemløsning.