Visualisering av aldersfordeling

Design

Design står sentralt i det meste innen digitaliseringsarbeid i Origo. 

For å lage gode løsninger er det avgjørende at man forstår hvilke problemer man står ovenfor. I Origo blir designtenking og -metodikk aktivt brukt som verktøy i tjeneste- og produktutviklingen. Tjeneste- og interaksjonsdesignere er som regel involvert i alle faser av prosjekter for å definere problemer, forstå brukerne og drive designprosessen.