utvikling

Systemutvikling

Systemutvikling er metodisk og målrettet arbeid med å lage nye datasystemer.

Systemutvikling er også navn på det fagfeltet som studerer praktisk systemutvikling. Selv om systemutvikling i prinsippet kan brukes om utvikling av alle slags systemer, brukes det oftest om utvikling av systemer som er basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).