Skjema og søknadsprosesser

Oslo kommune leverer mange hundre tjenester til innbyggerne, alt fra vaksinasjon til skjenkebevilling. For mange av disse er et søknadsskjema inngangsporten. Et dedikert skjemateam jobber for å gjøre tilgangen til alle disse tjenestene raskere og enklere.

Målet er at innbyggerne skal slippe å fylle ut informasjon kommunen allerede har. Vi skal heller ikke spørre om mer enn vi trenger. Og det er ikke så dumt om vi kan gi deg svar på sekunder.

Teamet lager også en selvbetjent skjemabygger som heter Skjema Studio som gir virksomhetene mulighet til å selv raskt kunne tilby nye og moderne skjema for sine tjenester.

Bak alle skjemaene innbyggerne ser skjuler det seg masse avansert dataflyt og automatisert innhenting av informasjon der det er mulig.

Ved å ha enhetlige skjemaer på tvers av hele kommunens tjenesteproduksjon får vi ikke bare gode brukeropplevelser. Vi får også en datakvalitet som er ryggraden i nye og mer avanserte fremtidige tjenester.