Helsearbeider i sykehuskorridor, foto

Helsedata i Oslo

"Helsedata i Oslo" er et av Origos satsingsområder. Vi vil jobbe for enklere informasjonsflyt i og rundt Oslos helsetjenester.

Helsepersonell skal ha den informasjonen de trenger for å gi innbyggerne den helsehjelpen de har behov for.

Dette skal bidra til bedre pasientopplevelser, hvor innbygger slipper å måtte gjenta samme informasjon gang på gang, samt mer helhetlige, koordinerte og trygge helsetjenester.