Helsearbeider i sykehuskorridor

Helsedata i Oslo

«Helsedata i Oslo» skal løse samhandlingsutfordringene i og rundt Oslos helsetjenester.

Helsedata i Oslo er et satsningsområde i Oslo Origo. Vi vil jobbe for å løse samhandlingsutfordringene i og rundt Oslos helsetjenester, slik at helsepersonell har den informasjonen de trenger for å gi innbyggeren våre den helsehjelpen de har behov for uten at de selv må være budbringer av den informasjonen.

Dette er særlig viktig i akutte helsetjenester som legevakta, og det er legevakta vi setter fokus på først.