Datadeling og gjenbruk

Datadeling og -gjenbruk

"Datadeling og -gjenbruk" er et av Origos satsingsområder. Vi vil at innbyggerne skal slippe å oppgi informasjon kommunen allerede har.

Vi jobber for at alle som trenger og har lov til å bruke Oslos data, enkelt skal kunne bruke den når de trenger den. I siste rekke vil dette være til gunst for innbyggerne, som skal slippe å måtte oppgi den samme informasjonen til ulike kommunale etater igjen og igjen. 

Data har verdi! Oslo har mengder av data, som folk både i og utenfor kommunen kan ha bruk for. For eksempel til å forbedre tjenestene kommunen leverer, eller for å gjøre ting på nye måter. Foreløpig jobber vi mest med åpne data og andre data som ikke er omfattet av personvernlovgivning, men for å realisere visjonen i "Historien om Tim" vil vi etterhvert jobbe mer med personopplysninger.

For å kunne skape verdi med data må det være mulig å finne og ta i bruk data. Og det må også være lett å dele de dataene man produserer selv. Det er det vi i satsingsområdet vårt Datadeling- og gjenbruk jobber med. Vi har per i dag følgende løsninger:

Dataplattformen som tilbyr:

  • En datasjø hvor virksomheter i kommunen kan lagre data for eget eller andres bruk.
  • Foredling av data, f.eks.: vaske og rydde, anonymisere, konvertere til andre formater, transformere og berike innhold, sammenstille og aggregere datasett.
  • Tilgangsstyring, slik at du er trygg på at dataene dine kun kan brukes av de gruppene som skal ha lov til det.
  • Mulighet for å koble til analyseverktøy for å analysere og visualisere egne eller andres data.

API- og datakatalogen som tilbyr:

  • Oversikt over både åpne og tilgangsstyrte API og datasett
  • Nedlasting av datasett for ansatte i Oslo kommune
  • Opplasting av datasett til datasjøen for ansatte i Oslo kommune
  • Ressursgruppestyring gjennom “teams-katalogen”