Datadeling og gjenbruk

Datadeling og -gjenbruk

"Datadeling og -gjenbruk" var et av Origos tidlige satsingsområder. Vi vil at innbyggerne skal slippe å oppgi informasjon kommunen allerede har. Området har nå endret form og fokus til å i større grad understøtte andre team og områder.

Opprinnelig beskrivelse:

Vi jobber for at alle som trenger og har lov til å bruke Oslos data, enkelt skal kunne bruke den når de trenger den. I siste rekke vil dette være til gunst for innbyggerne, som skal slippe å måtte oppgi den samme informasjonen til ulike kommunale etater igjen og igjen. 

Data har verdi! Oslo har mengder av data, som folk både i og utenfor kommunen kan ha bruk for. For eksempel til å forbedre tjenestene kommunen leverer, eller for å gjøre ting på nye måter. Foreløpig jobber vi mest med åpne data og andre data som ikke er omfattet av personvernlovgivning, men for å realisere visjonen i "Historien om Tim" vil vi etterhvert jobbe mer med personopplysninger.

For å kunne skape verdi med data må det være mulig å finne og ta i bruk data. Og det må også være lett å dele de dataene man produserer selv. Det er det vi i satsingsområdet vårt Datadeling- og gjenbruk jobber med.