To barn leker sammen inne i en utekasse utenfor en barnehage, foto

Tilgang til barnehage

"Tilgang til barnehage" er et av Origos satsingsområder. Vi jobber for at hele prosessen rundt søknad og opptak til barnehage blir enklere, tryggere og mer forutsigbar for alle foreldre som søker om barnehageplass.

Første produktteam under dette satsingsområdet er team barnehagepris, som jobber med å automatisere prosessen rundt redusert barnehagepris for foreldre som har krav på det. Og parallelt med innsiktsarbeid på barnehageområdet, opprettet vi våren 2022 team barnehageplass.

Det langsiktige målet er å forbedre hele brukerreisen rundt barnehagesøknaden og tilhørende prosesser rundt barnehageopptak i kommunen. Dette er et område som treffer mange innbyggere, hvor utfordringene er store. Vi vil jobbe for at foreldre skal få en oversiktlig og forutsigbar tilgang til barnehageplass, samtidig som de ansatte i kommunen skal oppleve forenklede arbeidsprosesser.