communication-1439187

Tingenes internett (IoT)

Når vi kobler sammen ting over internett kan vi få til fantastiske ting. Alt fra varslinger før temperaturen på vaksiner blir for høy, til å låse opp døra på gjenbruksstasjonen utenom åpningstidene.

Noe av det første vi ansatte i Oslo Origo var to hardware-utviklere. Mange av tjenestene vi skal være med å digitalisere og transformere er tett koblet til fysisk teknologi.

Ved å være litt "på ballen" her kan vi gjøre det lettere å være leverandør av tjenester til kommunen. Samtidig ivaretar vi en helhetlig opplevelse på brukersiden, og en god dataflyt på baksiden.

Dette kan vi i sin tur bruke til å lage mer avanserte tjenester, som bedre sparringspartnere og innkjøpere i markedet.