Skjermbilder av Helseveiviseren

Bo hjemme lenger

"Bo hjemme lenger" er et av Origos satsingsområder. Vi jobber for at eldre innbyggere blir tilbudt riktige tjenester til rett tid, slik at flere opplever god helse og mestring.

Vi har så langt utviklet dette digitale verktøyet for å få dette til:

  • Helseveiviser: Et oversiktsverktøy som gir innbyggere, pårørende og ansatte i bydelene bedre oversikt over forebyggende lavterskeltilbud og helsetjenester for seniorer. Verktøyet hjelper dem å finne fram til riktig tilbud eller tjeneste.