Personvern og sikkerhet

Du skal få trygge digitale tjenester i Oslo kommune. I Origo har vi samlet ekspertene på personvern og informasjonssikkerhet i samme avdeling. Slik gjør de hverandre bedre når problemstillingene går hånd i hånd.

Moderne digitale innbyggertjenester krever data fra mange ulike kilder. Dataene må være korrekte, tilgjengelige og beskyttet på samme tid. Samtidig skal du som bruker tjenestene ofte ha både kontroll, innsyns- og endringsmuligheter.

For å lykkes med dette har vi bygget denne høyst operative fagavdelingen som skjønner seg på hele spekteret fra lovtekst til digital og fysisk sikring. I det daglige jobber de side om side med alle produktutviklingsteamene.