dette_er_oslo_origo

Om Oslo Origo

Vi er Oslo kommunes fellessatsing for å få fart på den digitale transformasjonen av innbyggertjenestene i kommunen.

Oslo Origo legger til rette for raskere utvikling av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester i Oslo kommune.

Oslo Origoskal knytte sammen de datasystemene som finnes i kommunen i dag og etablere en felles tjenesteplattform for alle kommunens etater og virksomheter. Oslo Origo skal jobbe med kulturendring og sørge for at kommunens ansatte begynner å tenke mer digitalt og mer helhetlig.