DosPopUp020922-19

Metodikk

Metodikk handler om måten vi tar tak i en arbeidsoppgave eller en problemstilling på, og måten vi jobber oss fram til resultater på. Ved å bevisst velge metodikk, blir det enklere å komme frem til de resultatene vi ønsker.

Oslo Origo bruker smidige arbeidsmetoder for digital produktutvikling og tjenestedesign med innbyggerne i fokus.