Andreas og Armin diskuterer brukerreisen til kols-pasienter

Metodikk

Metodikk handler om måten vi jobber og samhandler på. Ved å bevisst velge metodikk, blir det enklere å komme frem til de resultatene vi ønsker.