18-09-05-hackathon-02
To utviklere fra Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) jobber med problemer under et hackathon i regi av Oslo Origo.

Hva er et hackathon?

Et maraton for kodere. Bare med mindre svette. Og mer pizza.

Det høres skumlere ut enn det er. Hackathons handler ikke så mye om slik vi før i tiden så for oss hacking. Altså at det sitter noen karer foran en datamaskin og forsøker å få et eller annet datasystem til å bryte sammen. En hackathon er faktisk noe ganske annerledes. 

Begrepet Hackathon er en sammenslåing av de to ordene “hacking” og “marathon”. Hacking er her en annen type programmering ikke datakriminalitet. Konseptet har sin opprinnelse i USA og har en form som har mange likhetstrekk med en design-sprint.

Denne videoen viser hvordan en hackathon arrangeres hos Oslo Origo.

Jobber sammen

Under en hackathon jobber utviklere sammen innenfor en fastsatt tidsramme. Her kan målet være å skape nye produkter, verktøy eller funksjoner. Det kan også handle om å finne feil i et datasystem eller lignende. En hackathon kan vare i bare én dag (eller natt) eller så lenge som et par dager. Formålet er å arbeide raskt, intenst og sammen.

Selv om hackathons er vanlig i teknologibransjen og som først og fremst har handlet om utviklere, kan egentlig alle bedrifter eller team bruke hackathons til rask idemyldring eller til å skape smarte løsninger på problemer.

Hurtig og fokusert

En vellykket hackathon består av noen viktige fastsatte elementer:

  • Hurtighet: En hackathon bør bare vare fra noen få timer til kanskje et par dager. Tidsrammen må være fastsatt fra starten av slik at teamet kan passe tiden.
  • Fokus: Under en hackathon må teamet som jobber være uforstyrret av andre prosjekter. Man må fokusere på oppgaven. 
  • Flere spesialiseringer: Teamet bør bestå av folk i ulike roller. Designere, kodere, forskere osv. Det viktige er å se problemet fra flere sider. Nye ideer krever nye perspektiv. 
  • Lær av feil: En hackathon er en lekeplass der man kan skape og vurdere ideer raskt. Det er et laboratorium, ikke et prosjekt. Hvis man vil at teamet skal komme med nye ideer, må man akseptere at noen av dem vil være dårlige.

Mer jobb - mindre skravling

På et hackathon skjer avgjørelsene over bordet. Hverdagens hierarki og ineffektive beslutningsprosesser er lagt igjen hjemme. Å skape noe av høy verdi på kort tid, krever tett samarbeid på tvers av fagområde og autoritet. Temaene er ofte de samme som det man jobber med hver dag, den avgjørende forskjellen er at man jobber ekstremt fokusert og kan teste ut ideene med én gang, fordi man har tilgang til de menneskelige ressursene man ellers vil måtte be om møter med.

Det er ikke alle hackathons som blir arrangert for å løse et bestemt forretningsproblem. I hackathonen som vises i videoen over, ble masse utviklere (og andre) satt til å finne sårbarheter på en web-plattform. Målet var å avdekke disse sårbarhetene på en sånn måte slik at de ble bevisste på denne typen feil. Dette ble gjort slik at utviklerne ikke skulle implementere samme type feil ved en senere anledning.