Tim Talk: Hvordan øke endringstakten i Oslo kommune? (2019)

Anne Marie Lossius og Elisabeth Nordahl i Oslo Origo foredrar om hvordan vi ønsker å øke endringstakten på tjenesteutviklingen og bruke digitale virkemidler eller produkter for å skape bedre tjenester for innbyggere.