Tim Talk: Tjenestedesign (2019)

Foredrag av tjenestedesigner i Origo, Ingvild Sundby, og organisasjonsutvikler Julie Kildahl