Foto av pappfiguren Tim med bybilde i bakgrunnen

Kjære Tim, kjære innbygger i Oslo!

Oslo Origo fylte nylig to år som digitaliseringsetat i Oslo kommune. I starten av hvert år forteller vi politikerne og alle de andre i kommunen hva vi har fått til i vår årsberetning. I år hadde vi i tillegg lyst til å skrive et brev til deg, Tim, for å fortelle litt om hva vi fikk til i 2021.

Hvem er Tim? Jo, han er Oslo kommunes symbol på innbyggeren. 

Vårt oppdrag er å være en pådriver for digitalisering og forbedring av kommunens tjenester, slik at livet ditt som Oslo-innbygger blir litt enklere og bedre. Her er det vi fikk til i 2021:
 

 • Origo har vært med å åpne dører i det offentlige for å få fart på deling av data på tvers. På denne måten skal vi sørge for at du i stadig større grad slipper å lete opp og sende fra deg kopier av informasjon det offentlige allerede har om deg hver gang du skal søke om noe eller dokumentere et behov. 
   
 • Datadelingen på tvers har ført til at vi har forenklet prosessen rundt søknad om redusert foreldrebetaling i offentlige barnehager. Prosessen er nå forenklet for de rundt 6.000 familiene i Oslo som har krav på dette på grunn av lav inntekt. Vi finner det vi trenger i de offentlige registrene, slik at du, Tim, ikke trenger å dokumentere noe som helst. I år vil vi også automatisere fornyelse av disse søknadene.
   
 • Barnehage er viktig for veldig mange innbyggere i Oslo. Vi vet at mange foreldre opplever prosessen med å få barnehageplass som veldig vanskelig og uforutsigbar, og at mange engster seg for å ikke få plass i tide til når permisjonen går ut. Vi er derfor i ferd med å etablere et eget satsingsområde som skal jobbe med å forbedre hele søknadsprosessen rundt barnehageplasser. Vi håper det gjør søknadsprosessen rundt barnehageplass enklere, mer forutsigbar og tryggere for deg i fremtiden.
   
 • Vi elsker at Oslo-folk benytter seg av byen. Sammen med andre virksomheter i kommunen, jobber vi derfor hardt for å åpne opp og tilgjengeliggjøre byens offentlige lokaler for frivilligheten og innbyggerne. Vi har hjulpet elleve av byens biblioteker med å holde åpent for publikum lenger ved hjelp av appen Oslonøkkelen
   
 • Vår bookingløsning har også sørget for at publikum kan ta flere av kommunens lokaler i bruk ved å enkelt booke aktiviteter via nettsidene til ulike bydelslokaler og skoler. Over 700.000 timer med korpsøving, leksehjelp, seminarer, idrett, barnebursdager og annen frivillighet i kommunens lokaler er så langt booket via løsningen vår. Vi kaller det “kulturtimer”, og vi gleder oss til å feire en million kulturtimer senere i år!
   
 • Det blir stadig flere eldre i Oslo. Derfor har vi, sammen med Oslos bydeler, utviklet en helseveiviser som nå er tilgjengelig for over 56.000 innbyggere. Helseveiviseren er et verktøy som gir deg enklere tilgang til og oversikt over lavterskel helsetilbud som er matchet med akkurat dine behov. Vi jobber for at byens eldre skal leve lange og gode liv, og om bare noen uker vil helseveiviseren være på plass i alle byens bydeler.
   
 • Har du opplevd det som vanskelig og tidkrevende å komme i kontakt med eller å søke om noe fra kommunen? Kommunen har mange skjemaer for henvendelser og søknader fra innbyggere. Origo har laget forenklede og forbedrede digitale versjoner av flere hundre av disse. Det betyr at det blir enklere for deg å henvende deg til eller å søke om ting fra kommunen. I mange tilfeller der du før måtte sitte i telefonkø eller sende inn bilder av PDF-er fylt ut for hånd, kan du nå kontakte kommunen direkte via digitale skjemaer. I 2021 begynte vi å lære opp andre virksomheter i å bruke skjemaverktøyene vi har utviklet, slik at flere og flere i kommunen skal klare å lage gode og lettvinte digitale skjemaer for innbyggerne.
   
 • Oslo får ny storbylegevakt i 2023. Derfor begynte Origo i fjor å jobbe med ledelsen og helsepersonell på legevakta for å gi helsepersonell tilgang på kvalitetssikret informasjon, slik at du som innbygger ikke selv må være bærer av denne informasjonen. Vi jobber tett med legevaktmottaket for å forbedre digitale løsninger for de ansatte og innbyggere for å gjøre pasientopplevelsen bedre for deg når du blir syk. 


Vi er i full gang med å fortsette å gjøre livet ditt enda litt enklere og bedre i 2022. Det vil vi blant annet gjøre ved å åpne byen enda mer, og ved å dele mer data på tvers, slik at vi kan automatisere og forbedre flere av Oslos tjenester som du benytter deg av. Vi håper du blir fornøyd!

Om du vil vite mer om hva vi driver med i år, vil vi jevnlig fortelle om det her på nettsidene våre. 

 

Hilsen oss i Oslo Origo!

 • Laget av
  Therese Bergwitz-Larsen

  Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

  Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.