Mottakelsen i den nye legevakten på Aker

Legevakten må ikke lenger vente på røntgenbilder

Allmennlegevakten har hittil manglet en god løsning for å se radiologiske bilder. Med digital tilgang kan de nå raskere stille diagnose og starte behandling av sårbare pasienter.

Tidligere i år kunne vi feire at ansatte ved legevakten fikk tilgang til dokumenter fra Oslo universitetssykehus (OUS). Nå har de også tilgang til å se radiologiske bilder fra skadelegevakten ved OUS – uten å måtte vente på deres analyse.

Gjennombruddet gjør at legene raskere kommer i gang med å behandle sårbare pasienter. Ny digital tilgang gjør det også enklere for legene å sammenligne nye radiologiske undersøkelser med tidligere undersøkelser av samme pasient. Tilgangen til bildene gjør det mulig for legene å sende pasienter hjem der helsetilstand kan avklares av allmennleger. Det sparer både pasienter og øvrig helsevesen for tid.

Helseetaten har vært sentral i arbeidet med å utvikle den nye løsningen. I tillegg til å drifte legevakten og en rekke fagsystemer, står de sammen med Origo bak satsingen Helsedata i Oslo, som jobber med å gi kommunens helsepersonell opplysningene de trenger for å yte god helsehjelp, i gode digitale løsninger.

Separate systemer

Den kommunale delen av legevakten, også kjent som allmennlegevakten, tar imot pasienter med vanlige plager som feber, infeksjon, mage- og brystsmerter. I de fleste tilfeller kan legene stille gode diagnoser med utstyret de har, men av og til må de ta en nærmere titt.

Ved mistanke om at morfar har en punktert lunge eller at babyen har svelget et batteri, trengs det radiologiske bilder av kroppens innside. Da må pasienten henvises til skadelegevakten ved statlige OUS, som har apparater for å ta både CT og vanlig røntgen.

Problemet har lenge vært at allmennlegevakten har måttet vente i opptil to døgn på å se bilder av pasientene sine. Årsaken er at bildene først blir delt etter at en ledig radiolog ved OUS har analysert bildene – selv om de avdekker åpenbare helseproblemer. 

Ventetiden kan være uheldig både for pasientens helse og legevaktens effektivitet. Samtidig har ingen nødløsning hittil klart å ivareta personvernet på en god måte.

Oslo relasjonsbygger

Den nye radiologiløsningen bygger på blant andre Helsedata i Oslos arbeid med dokumentdeling mellom aktører. Det er nemlig ingen automatikk i at ansatte hos én helsetjeneste får tilgang til helseopplysninger fra en annen.

Først må vi sørge for at den som ber om tilgang har et reelt behov for det. Det gjelder også når legen som behandler deg på legevakten trenger røntgenbildene som er tatt av deg på skadelegevakten.

Oslo relasjonsbygger (ORB), utviklet av Helsedata i Oslo, er laget for å hjelpe til med nettopp det. Den er et av tannhjulene i det digitale maskineriet som lar helsesystemer snakke sammen. Ved å sikre at informasjon kun deles med rett ansatt om rett pasient, kan den tillate digital utveksling av opplysninger som tidligere måtte skje for hånd. 

Den mye etterspurte ORB har allerede forenklet digital dokumentdeling mellom legevakt og sykehus, og ble før sommeren utvidet til også radiologiske bilder.

Artikkelen fortsetter etter faktaboksen.

Fakta: Radiologiske bilder

Røntgenstråler ble oppdaget i 1895 av fysikeren Wilhelm Conrad von Röntgen. Innen medisin ble røntgenapparatet et banebrytende verktøy for å stille diagnoser.

Ved vanlig røntgenfotografering sendes slike stråler gjennom kroppen fra en stillestående kilde. Når de registreres på motsatt side, tegner de et todimensjonalt bilde av det de har passert, som bein, muskler og organer.

Computertomografi (CT) er en mer avansert røntgenteknologi. En CT-maskin roterer mens den sender røntgenstråler gjennom kroppen. Det lar den tegne et tredimensjonalt tverrsnitt av kroppens innside. 

Den kommunale allmennlegevakten i Oslo har ikke røntgenmaskiner. De må derfor henvise pasienter til skadelegevakten, som er en del av statlige OUS.

Kilde: Store norske leksikon

Bedre pasientsikkerhet

Når helsepersonell må vente på informasjon om pasienten, går det tid før de vet hvilken behandling det faktisk er behov for.

– Hvis vi på allmennlegevakten henviser en pasient til radiologisk undersøkelse, skyldes det en akutt situasjon. Mistenker vi at en baby har svelget et batteri, bør det avklares så raskt som mulig. Først da kan helsepersonellet starte treffsikker behandling, sier lege Jan Arne Holtz.

Han er skiftleder ved allmennlegevakten i Oslo og har lenge etterlyst løsningen som nå er på plass. Ifølge Jan Arne gir den nye tilgangen et stort løft for legene.

– Løsningen er brukervennlig og oppleves intuitiv. Dette lar oss gjøre jobben vår på en sikker måte, forteller Jan Arne.

Samarbeid på tvers

Sikker, digital tilgang til radiologibilder er et resultat av tett samarbeid mellom Helseetaten, OUS, Helse Sør-Øst, Sykehuspartner og Origo. 

– Skal vi få helseløsninger til å snakke sammen, må vi involvere relevant kompetanse og kunnskap på tvers av stat og kommune. Helseetaten og Fagsystemavdelingen har gjort en kjempejobb med å sørge for at ansatte ved legevakten i Oslo får informasjonen de trenger, sier Liv Oftedal Rossow, som leder produktområdet Helsedata i Oslo.

Den nye løsningen er en av flere som er laget for legevakten det siste året. Målet for Oslo kommune er å få flere gode digitale verktøy på plass før den nye allmennlegevakten åpner på Aker.

Åpningsdatoen er satt til onsdag 22. november.

  • Laget av
    Kristian Uhlving

    Fungerende kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Kristian Uhlving er kommunikasjonsrådgiver i Oslo Origo. Han formidler Origos arbeid for kommunens innbyggere og ansatte.