Illustrasjon plattformtjenestene i helseplattformen
Oslo Origo og Helseetaten jobber for å få på plass disse funksjonsområdene i en første versjon av helseplattformen. Noen av disse tjenestene vil være teknologitunge, mens andre vil dreie seg mer om rutiner og prosesser. Illustrasjon: Lene N. Grønningen.

Hva vil helseplattformen bestå av?

Her får du en konkret beskrivelse av hvilke tjenester vi mener bør inngå i en digital plattform for helsetjenester.

Oslo Origo og Helseetaten i Oslo kommune har startet arbeidet med en felles digital plattform for kommunale helsetjenester. Fokus frem mot 2023 er bedre systemstøtte for ny storbylegevakt. Vi er i startgropa, men har noen tanker om hva som skal inngå i en plattform.

Vi tror på åpenhet, og ønsker en konstruktiv dialog rundt våre planer for en ny helseplattform. Derfor tror vi det er lurt å være konkrete på hvilke tjenester vi skal levere – og er mottakelige for innspill og kritikk.

Under følger en kort beskrivelse av seks funksjonsområder vi jobber med å få på plass. Noen av disse tjenestene vil være teknologitunge, mens andre vil dreie seg mer om rutiner og prosesser.

Flere av tjenesteområdene har overlapp med tjenester fra Program for helhetlig samhandling. Ett eksempel er identitet og tilgang. I tilfeller hvor det er overlapp i funksjonalitet, skal plattformen ikke duplisere, men heller løse lokale utfordringer og sørge for god integrasjon med nasjonale tjenester. 

Denne artikkelen er skrevet for et teknisk publikum

API og Informasjonsforvaltning:

Miljø dedikert til informasjonsforvaltning som arbeider målrettet med åpne standarder og verktøy slik som data, API og begrepskatalog. Plattformen vil også tilby API-gateways tett integrert med sikker og selvbetjent forvaltning av klienter og tilganger.

Kjøremiljø:

Kjøremiljø satt opp for å effektivisere utrulling, drift og overvåkning av små og store applikasjoner. 

Identitet og tilgang:

God håndtering av identitet er essensielt for å lykkes med en digital transformasjon hvor det er høy grad av tillit mellom aktørene. Dette er et område vi vet kommer til å utvikle seg i årene som kommer, og plattformen skal tilby et rikt sett av verktøy og integrasjonspunkter. 

Logg og overvåkning:

For å opprettholde stabil drift, sikre lovmessig bruk av data og måle effekt av tiltak, trenger vi godt innsyn i kjørende kode og historiske hendelser. Plattformen vil tilby tjenester for overvåkning samt verktøy for å søke i og analysere loggdata.

Mellomvare:

Applikasjonene i vår systemportefølje vil ha ulik innovasjonstakt. Mellomvare og standardiserte og åpne grensesnitt kan fungere som digitale skall rundt våre eldre systemer.

Kommunikasjon:

En rekke ulike typer grensesnitt slik som API- og EDI-grensesnitt eller grafiske grensesnitt til verktøy og tjenester på plattformen.

  • Laget av
    Eirik Vegler Broen

    Tech lead Helsedata i Oslo

    Eirik Vegler Broen (42) er ansatt som løsningsarkitekt i Oslo Origo. Eirik er tech lead og arkitekt i satsingen “Helsedata i Oslo”. Han deler tiden sin mellom å jobbe kodenært og å være tett på forretningssiden.

    Portrettbilde av Eirik Vegler Broen