QR-kode og hender, foto

Origo og Helseetaten utvikler en selvbetjent registreringsløsning for pasienter på legevakten

I 2023 flytter legevakten fra Storgata til et helt nytt bygg på Aker. I forbindelse med flyttingen ønsker legevakten å se på hvordan de må organisere seg for å møte fremtidens behov. 

I dagens legevakt er prosessen med å skrive inn pasienter ressurskrevende. Team legevaktmottak i Helsedata i Oslo jobber med å utvikle en selvregistreringsløsning for Oslo kommune. Selvregistrering er en løsning der pasienter som skal til den kommunale delen av legevakten - og som er i stand til det - skal bekrefte og registrere noen opplysninger om seg selv. Dette gjør de på sin egen mobiltelefon når de ankommer legevakten. 

Økt grad av selvbetjente pasienter betyr at helsepersonell som jobber i front får mer tid til å følge med på venteområdet og bistå pasienter som ikke kan registrere seg selv. I tillegg vil datakvaliteten for pasienter som har registrert seg selv være bedre siden all personinformasjon hentes fra offentlige registre.

Når vi lager en slik løsning er det viktig for oss å finne ut om pasienter i en akuttsituasjon er i stand til å registrere seg selv. Dette er en kontekst det er vanskelig å gjenskape i en brukertest. Vi ønsket derfor å teste løsningen på ekte pasienter på legevakten i form av en pilot.

Pilot på legevakten

Før jul gjennomførte Oslo legevakt og team legevaktmottak en pilot av selvregistrering. Pasienter som ikke var for syke og som hadde med seg smarttelefon der de kunne logge på med BankID/MinID ble plukket ut som pilotkandidater av en sykepleier ved inngangen. Disse fikk tildelt en kølapp utenom ordinært køsystem og ble henvist til et venteområde forbeholdt piloten. Her skannet de QR-koden på kølappen og bekreftet og la til noen opplysninger om seg selv. 

Triagesykepleier som fikk tilgang til denne informasjonen i en egen applikasjon, ropte inn pasienten på kønummer og gjennomførte hastegradsvurdering (triage).

Vi hadde lagt opp piloten på en slik måte at vi i teamet når som helst kunne trekke oss tilbake hvis det ble behov for det, noe vi gjorde et par ganger i løpet av pilotperioden. 

Hva lærte vi?

I løpet av pilotperioden ble 69 pasienter plukket ut til å registrerte seg selv. Av disse var det bare et fåtall som trengte hjelp med selvregistreringen. 33 pasienter valgte å gi tilbakemelding på hvordan de opplevde å registrere seg på mobilen sin. Ca 80 % av disse opplevde løsningen som svært enkel å bruke.

Det virket som alle pasientene som deltok i piloten opplevde det som trygt å registrere seg selv. En mulig årsak til dette var at alle hadde blitt sett og hatt en kort samtale med sykepleier ved inngangen.

Alle pasientene fylte ut feltet om hvorfor de var på legevakten. Dette var veldig presist beskrevet. Én av pilotdeltakerne ønsket ikke å svare på spørsmål om “hva gjelder det?” i pretriage, men forklarte seg godt i feltet for kontaktårsak i selvregistrering. Det kan være at det er enklere å kommunisere sensitiv informasjon skriftlig uten at andre kan høre. Det var ingen negative reaksjoner fra pasientene som ble plukket ut til å registrere seg selv og  det virket ikke som om de ble overrasket over å måtte gjøre det på denne måten.

Selv svært smertepregede pasienter klarte å registrere seg.

Teste pilotriggen

Det er mange brikker som må på plass for å kunne teste/pilotere i en akuttjeneste og det var ekstremt viktig for oss i team legevaktmottak å være så godt forberedt som mulig til selve piloteringen på legevakten. Vi gjennomførte derfor en simulering av hele pilotriggen uken før piloten. 

Det største møterommet hos Origo på Glasmagasinet ble omgjort til et legevaktmottak med inngangsparti, venterom og triagerom.

Sykepleiere fra legevakten deltok i simuleringen for å teste sine roller under piloten. Kollegaer i Origo og Oslo storbylegevaktprosjektet fikk prøve seg som skuespillere og var pasienter. Hele 43 testpasienter deltok i simuleringen.

Vi ønsket å teste:

 • Spørsmålsguide for å plukke ut pilotkandidater

 • Statistikkskjema for å kartlegge ekskluderingskriterier

 • Plakater og budskap på disse

 • Egne kølapper med QR-kode kun for pilotpasienter

 • Selve registreringsløsningen

 • Opplæring av triagesykepleier i ny ansattapplikasjon

 • Triagesykepleier sin rolle i piloten

 • Pasientregistrering (ansattapplikasjonen)

 • Overføring av data til journalsystemet


Simuleringsdagen

Simuleringsdagen hos Origo startet ganske så nervepirrende. Pasientregistrering (ansattapplikasjonen som viser alle pasienter som har registrert seg selv) returnerte en mystisk feilmelding.

Utviklerne på team legevaktmottak satte i gang med å feilsøke. Klokken 09:57 var problemet løst og simuleringen kunne starte som planlagt klokken 10:00.

I løpet av simuleringen dukket det opp flere små og et par større forbedringspunkter. Vi endret blant annet litt på spørsmålsguiden og statistikkskjemaet til sykepleier som skulle plukke pilotkandidater.

I tillegg gjorde vi noen justeringer i ansattapplikasjonen slik at den skulle passe arbeidsprosessen bedre.

Alt forarbeidet, alle brukertester, intervjuer, hospiteringer og simuleringen gjorde at både teamet og legevakten var godt forberedt og kan se tilbake på piloten som en stor suksess.

Vi gleder oss til fortsettelsen!
 

Om oss

 "Vi" i dette tilfellet er en gjeng som er en del av Helsedata i Oslo, et produktområde som er en felles satsing på tvers av Helseetaten og Origo. Helsedata i Oslo har tre team, og vi jobber i teamet som heter legevaktmottak. Vi jobber tett med legevakten og har som oppdrag å gjøre det enklere å innhente og dele pasientinformasjon - fra Tim tar kontakt til hastegraden hans er ferdig vurdert. Her utvikler vi digitale produkter i forbindelse med ny storbylegevakt og det første vi har hatt fokus på er selvregistrering.


Foto og layout: May Lisbeth Midtgård Myrvang/Oslo Origo

 • Om forfatteren
  Team legevaktmottak

  Legevakten, foto