En sykepleier og en utvikler ser i kamera på legevakta, foto

Legevakten frigjør tid med digital EKG

Hverdagen på legevakten påvirkes fortsatt av tungvint papirarbeid. En lovende test av digital EKG vil snart la leger og sykepleiere vie mer tid til pasientene sine.

Mageknip, feber, beinbrudd og pustevansker. Som helsearbeider på legevakten må du fordele tiden din på pasienter med alle slags plager. Likevel går mye av arbeidsdagen med til utskrift, faksing og arkivering av fysiske papirer.

En stor del av bunken er såkalte EKG-er. Et elektrokardiogram (EKG) gir et bilde av hjertets elektriske aktivitet, og er en vanlig test som utføres på hundrevis av pasienter hver uke. Dagens situasjon er at disse EKG-ene kun finnes i form av papirutskrifter, som for hånd må fraktes, sorteres, arkiveres – og hentes frem igjen. 

Leger og sykepleiere har lenge etterlyst digitale EKG-er, slik at de kan lagres papirløst og hentes rett fra pasientens elektroniske journal. I en ny pilot har Helseetaten og Oslo Origo testet hvordan en slik løsning kan fungere i praksis – og brakt legevakten et stort skritt nærmere drømmen.

Mange etapper

For å kunne gi deg best mulig behandling må legevakten vite mest mulig om deg. Mye informasjon kan de nå hente digitalt, men ferske målinger om helsetilstanden din vil alltid være nødvendig.

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken i Norge, og brystsmerter er en av de vanligste årsakene til at folk oppsøker legevakten. For å utelukke alvorlige helseproblemer, tar legevakten mange EKG-er daglig. Hvert EKG er startskuddet for en tidkrevende stafett med flere etapper.

Først noteres dine personalia på en lapp i vaktbasen. Du hentes inn til et undersøkelsesrom, hvor du kobles til et apparat som blant annet måler hjerteaktivitet. Informasjonen på lappen tastes manuelt inn på maskinen, og prosedyren utføres. 

Etterpå skriver helsepersonellet ut et EKG. Dette må vurderes hos en travel skiftleder, hvor det ofte er kø. Når du er ferdig behandlet, må også denne vurderingen skrives ut og stiftes sammen med EKG.

Arkivering innebærer at papirene må fraktes til en annen etasje og sorteres i låste skap. Skulle det senere oppstå behov for å sammenligne dette EKG-et med et nyere, eller dele det med fastlegen din eller sykehus, må en helsearbeider gjenta turen for å plukke opp de samme papirene fra arkivskapet. 

Alt dette papirarbeidet faller på helsearbeidere som skal bruke mest mulig tid på pasientpleie. På legevakten teller hvert minutt – og dessverre brukes altfor mange på dagens håndtering av EKG.

70 000 tapte minutter

Jens Aga Malm er sykepleier på legevakten og i Helsedata i Oslo, en satsing på e-helse i regi av Helseetaten og Oslo Origo. Han ser flere fordeler ved å digitalisere EKG, men den største gevinsten er soleklar.

– Tiden vi kan spare betyr mye for både helsepersonell og pasienter. Å ta et EKG er en rask prosedyre, men alt ekstraarbeidet i etterkant er et frustrerende tidssluk for oss klinikere. Jeg har delt opp denne prosessen stegvis og tatt tiden. Jeg vil anslå at vi bruker rundt 70 000 minutter i året på håndtering av EKG-er – og det er ikke engang medregnet observasjonsposten, sier Jens.

Tidsbruken er ikke bare uheldig i seg selv. Den fører også til at leger i liten grad sammenligner nye EKG-er med gamle, fordi de vet at det tar lang tid å lete opp det gamle EKG-et fra arkivet. Dette fører til flere unødvendige innleggelser og potensielt dårligere kvalitet på behandlingen.

Å ta et EKG er en rask prosedyre, men alt ekstraarbeidet i etterkant er et frustrerende tidssluk for oss klinikere.

Jens Aga Malm Sykepleier, legevakten og Helsedata i Oslo

Dagens papirsystem har i tillegg svakheter som ikke lar seg tallfeste. Manuell overføring av informasjon gir høyere risiko for feil, for eksempel på pasientens navn. Dette fører til forvirring og krever oppfølging fra helsepersonell til feilen er fikset. 

En annen svakhet er hensynet til personvern, som ikke alltid kan prioriteres på en travel legevakt med mange å hjelpe.

– Når man ikke kan lagre og overføre personopplysninger digitalt, havner de på utskrifter og andre papirlapper. Det er en kjent sak at disse ofte havner på avveie både på pasientrom og ved arbeidsstasjoner. Personvernet vil stå mye sterkere når digitale EKG-er kan hentes frem fra en sikker sky og automatisk legges i pasientens journal, sier Jens.

Har ventet siden 2006

Gjengen som har tatt utfordringen med å lage en slik løsning heter team vitalia. Vitalia ble opprettet i fjor høst som en del av Helsedata i Oslo. Oppdraget deres er å forenkle bruk og deling av vitale målinger, slik som blodtrykk, kroppstemperatur og oksygennivå. 

Ifølge teamleder Nikolai Czajkowski er det ikke tilfeldig at EKG ble vitalias første store ildprøve.

– I dialog med de ansatte på legevakten ble det tidlig klart at digital EKG sto på toppen av ønskelisten. Potensialet for spart tid, sikrere personvern og bedre oppfølging av pasientene er såpass stort. En av legene fortalte om et initiativ for digital EKG allerede i 2006, så nå har de ventet lenge nok, sier Nikolai.

Det var nettopp i tett samarbeid med legevakten at team vitalia fikk innsikten de trengte til å stake ut en kurs for piloten. Gjennom flere sparringsrunder har de sammen avklart hvilke funksjoner helsearbeiderne har størst behov for i sitt daglige arbeid. 

Istedenfor å bruke årevis på å støpe en omfattende løsning fra eget hode, med høy risiko for å bomme på bestillingen, tar teamet heller utgangspunkt i et avgrenset behov. Deretter kan de trinnvis bygge videre på løsningen i samspill med de som faktisk skal bruke den.

Ansatte ved legevakten var derfor involvert fra start da teamet i februar kunne kjøre sin første test med ekte pasienter ved legevaktens observasjonspost.

Vellykket pilot

Til nå har ikke digitalisering av vitale målinger vært mulig med legevaktens utstyr. Helsedata i Oslo har derfor lagt ned et betydelig arbeid i anskaffelsen av nye pasientmonitorer som faktisk lar seg integrere med digitale løsninger.

For å bli kjent med den nye maskinvaren mottok team vitalia et eksemplar rett fra distributøren i Drammen, som leverer utstyr til helseaktører over hele Norge. Det ga dem muligheten til å undersøke hvordan monitorens målinger kan hentes ut og lagres digitalt.

Etter noen ukers tørrtrening på kontoret kunne utviklerne fra Origo endelig slå opp leir på observasjonsposten i Storgata. Hensikten med piloten var å vise at løsningen kunne hente EKG-data fra legevaktens monitorer og gjøre dem digitalt tilgjengelige for helsepersonell.

Vi nærmer oss endelig et raskt alternativ til dagens manuelle informasjonsflyt.

Nikolai Czajkowski Leder for team vitalia

For å sikre at ingen pasientdata ville komme på avveie under testen, ble dataene denne gang bare lagret lokalt og midlertidig. Når løsningen er klar, skal de lastes opp til skyen og knyttes til legevaktens journalsystem.

– Piloten var en viktig milepæl som ga oss verdifull innsikt til det videre arbeidet. Her fikk vi demonstrert at den kommende løsningen får maskiner og systemer til å snakke med hverandre, og at de digitale dataene trygt kan lagres og brukes på nye måter. Vi nærmer oss endelig et raskt alternativ til dagens manuelle informasjonsflyt, sier Nikolai.

Den vellykkede piloten baner vei for en av flere teknologiske nyvinninger som skal bedre helsetilbudet for innbyggerne i Oslo. Helseetaten og Oslo Origo har lenge hatt blikket rettet mot åpningen av den nye legevakten på Aker, hvor blant annet digital EKG skal være på plass.

Nord-Europas største legevakt

Når legevakten til høsten flytter etter 120 år i Storgata, er det til splitter nye lokaler ved Aker sykehus. Det gir både anledning til og behov for nytenkning.

– Om kort tid har Oslo Nord-Europas største legevakt. Teamet er del av en større satsing som utvikler nye løsninger for blant annet selvregistrering for pasienter, digital hastegradsvurdering og deling av dokumenter og radiologibilder fra sykehus. Målet er en effektiv legevakt hvor hver pasient får best mulig behandling av helsepersonell med gode verktøy, sier Nikolai.

Produktområdet Helsedata i Oslo jobber for bedre informasjonsflyt i og rundt byens helsetjenester. I det store bildet handler satsingen om mer enn å pensjonere arkivskapet gjennom digital EKG. Ved å utforme gode løsninger tilpasset brukernes behov, kan vi i fellesskap forenkle tungvinte prosesser og forbedre måten vi jobber på.

– Etter min erfaring bruker vi klinikere over halvparten av tiden vår på ikke-pasientnære oppgaver. Arbeidet preges av dobbeltarbeid i flere ulike systemer som ikke snakker sammen, tidkrevende innhenting og utveksling av informasjon over eksempelvis telefon og håndtering og arkivering av papirer. Digitalisering av dagens helsetjenester kan kutte ned på denne tiden og frigjøre klinikerne til det vi gjør aller best, nemlig det pasientnære arbeidet. Det kommer også pasientene våre til å merke, avslutter Jens.

Etter planen skal digital EKG innføres i løpet av høsten. Målet er at prosedyrene er godt innarbeidet allerede før den nye legevakten i Oslo åpner i november.

  • Om forfatteren
    Kristian Uhlving

    Kommunikasjonsrådgiver Kultur, kommunikasjon og HR

    Kristian Uhlving er innholdsprodusent i Oslo Origo. Han formidler Origos arbeid for kommunens innbyggere og ansatte.