_DSC5686-2

Sammen om å ta sikkerhet på alvor

Hvordan kan vi bli enda bedre på å håndtere digital kriminalitet? Det spørsmålet stilte vi oss selv, og et av svarene ble å besøke noen av dem som kan det aller best.

– USA har nå sagt at konsekvensen av et dataangrep blir like stort som terror, sier Else Gun Ommundsen. 

Hun er næringslivskontakt i Kripos, og vet alt om hvor viktig det er å ta digitale trusler på alvor. 

Ommundsen er også veldig klar over hvor viktig det er å dele av kunnskapen de sitter på, og at man må samarbeide for å stå imot den digitale kriminaliteten vi alle kan bli utsatt for.

Derfor var en rekke av sikkerhetshodene i Oslo Origo invitert på besøk til Kripos' hovedkvarter. Der fikk de blant annet en omvisning i laben, og en gjennomgang av hvordan Nasjonalt cyberkrimsenter jobber med datakriminalitet. 

– Vi er her for å forstå trusselaktørene ute i cyberspace bedre. Vi ønsker å vite mer om hvordan de tenker og jobber, sier Martin Albert-Hoff, faglig leder for informasjonssikkerhet i Oslo Origo. 

Artikkelen fortsetter under videoen.

Security champions

Fra Origo stilte folk som jobber med informasjonssikkerhet i det daglige. Med på besøket ble også flere penetrasjonstestere, som kvalitetssikrer systemer ved å prøve å angripe dem. 

– Og ikke minst har vi med oss en rekke security champions, sier Albert-Hoff.

Minst ett medlem av hvert team i Origo skal være security champion. Kort fortalt vil det si at de skal være en pådriver for for god sikkerhetspraksis innad i teamet. De har frivillig valgt å være det, og skal alltid passe på at man har informasjonssikkerhet i tankene. Dette skal bidra til å sikre at persondata og personopplysninger ikke kommer på avveie i løsningene som blir laget. 

– Det er viktig å ha en security champion-rolle i Origo fordi vi sitter på mye personsensitiv informasjon. Da er det viktig at vi får en utveksling av fagkunnskap, tips og triks, sier Tanja Gruschke, utvikler og security champion i Oslo Origo. 

Her kan du lese mer om rollen som security champion.

  • Om forfatteren
    Håkon Stavland Lexberg

    Multimedieprodusent Kultur kommunikasjon og HR

    Håkon jobber som multimedieprodusent i Oslo Origo. Det vil si at han både lager filmer, tar bilder, skriver artikler og generelt lager mye ulikt innhold når det kommer til hva som rører seg i Origo.