Gule lapper.jpg

– Vi er første team som legger oss selv ned. Bra jobba av oss!

Ting blir ikke alltid som man tror. Team utviklerportalen i Oslo Origo har trykket på stoppknappen.

Da Oslo Origo ble opprettet i 2017, var en av føringene at alle tjenester skulle bygges på Oslo kommunes felles tjenesteplattform, for å sikre at de digitale løsningene gir innbyggerne helhetlige og effektive tjenester, og at den informasjon som kommunen allerede har, blir gjenbrukt. Det var derfor viktig å bygge intern utviklerkompetanse i kommunen.

Basert på intervjuer og brukertester med noen av kommunens utviklere, kom man fram til at Utviklerportalen skulle bli født. Origo skulle lage en fantastisk utviklingsopplevelse for kommunens utviklere!

Denne portalen skulle bli et samlingspunkt og en startside for alle som skulle utvikle nye, digitale tjenester for innbyggerne i Oslo kommune. Den skulle gi en oversikt i jungelen av ulike tjenester og datasystemer i kommunen, og skulle også legge til rette for deling av data. Her skulle utviklerne dessuten kunne lese faglige artikler; “how tos”. Høres bra ut, gjør det ikke?

Så hva gikk egentlig galt?

På et møte kalt «Post mortem» diskuterer teamet akkurat dette. De snakker dessuten om hva som har gått bra også. For det er ingen tvil om at team utviklerportalen har vært et knakende godt team, som har utviklet et godt produkt som det for så vidt er behov for – et brukervennlig produkt som forenkler komplekse systemer og prosesser.

Teamet konkluderer imidlertid med at det ikke er et presserende behov for Utviklerportalen akkurat nå, at tiden ikke er inne for det – og at produktet nok ikke alene kan løse problemstillingen det søkte å løse. Utviklingen av produktet krever dessuten rett og slett for mye ressurser sett opp mot et beskjedent antall brukere. 

Teammedlemmene er enige om at de burde ha begynt mer i det små, og brukertestet røffere prototyper hyppigere.

– Vi har bygget noe som appellerer til avanserte brukere og som gjør en jobb som er etterspurt, men vi burde sett nærmere på hvor mange som faktisk etterspør det akkurat nå. Vi har nok feilvurdert volumet her, sier Liv Arnica Forberg Hovland, produktområdeleder for Datadeling og -gjenbruk i Oslo Origo. 

Et «post mortem»-møte er en form for evalueringsmøte etter at noe er avsluttet, hvor man diskuterer både hva som har gått bra, hva som har gått dårlig og hva man kunne gjort annerledes.

– En av utfordringene har dessuten vært at det ikke har vært tydelige nok mål og overordnet retning fra starten av. Nå er alle teamene i Origo organisert inn under produktområder eller satsingsområder, noe som sørger for både en tydeligere retning og støtte rundt teamene, forteller Liv Arnica.

– En annen utfordring har vært at det er for få "APIer" eller programmeringsgrensesnitt i kommunen som er modent for deling – noe som er et viktig premiss for at Utviklerportalen skal fungere etter hensikten, legger Andreas Jacobsen til, teknologisjef i Oslo Origo. 

Ikke død og begravet

– Det er viktig å understreke at teamet faktisk leverte. De leverte et solid produkt, som krever lite vedlikehold når man plukker det opp igjen. Da kan man gå rett løs på nye features med lite ekstraarbeid, sier Andreas. 

Utviklerportalen er nemlig ikke død og begravet, selv om teamet oppløses. Men den har skiftet navn til API- og datakatalogen, og videreføres inn i Origos arbeid med en dataplattform som skal gjøre det lettere å bruke, dele og gjenbruke data i Oslo kommune. Slik vil katalogene leve videre, foreløpig uten videre utvikling. Men katalogene er i drift for alle som bruker dem, og videreutvikling kan tas opp igjen når et tydeligere og mer presserende behov melder seg. Teammedlemmene vil dessuten ta med seg den kompetansen de har bygget inn i nye oppgaver i andre team. 

Ikke vær redd for å si stopp

Teammedlemmene er enige om at det er viktig å snakke om de tingene som ikke går som planlagt, og at det må være rom for å trykke på stoppknappen – til tross for at forventningene kan ha vært store og at hensikten med produktet er aldri så god. 

– Det er det heldigvis rom for i Oslo Origo. Vi er første team ut med å legge ned oss selv, og jeg synes det er en modig beslutning av oss som setter et godt eksempel. Bra jobba av oss!, sier teamlead Ingrid Herigstad, etterfulgt av bekreftende applaus fra resten av teamet.

Team utviklerportalens råd til andre produktteam

 • Start så tynt som overhodet mulig. Brukertest! Se til at målgruppen og behovet finnes, og at det er stort nok.
 • Reflektér rundt: Er produktet riktig middel for å nå målet? Eller er det kanskje andre ting som må til i tillegg eller istedenfor? 
 • Sørg for forankring både i egen organisasjon og blant målgruppen.
 • Start med tydelige mål og visjoner. Dersom dette endrer seg, må det forankres igjen. 
 • Sørg for jevnlig brukertesting og kommunikasjon med målgruppen.
 • Vær flinke til å måle! Få på plass gode metoder for vurdere fremdrift og effekt.
 • Ha en “brøytebil” og en støtte rundt i organisasjonen. I Oslo Origo er dette løst gjennom å opprette produktområder/satsingsområder hvor alle produktteam “bor”.
 • Ikke pynt for mye på produktet før det dyttes ut. Test røffere prototyper hos brukerne.
 • Ikke vær redd for å trykke på stoppknappen eller å gjøre større endringer underveis.
 • Laget av
  Therese Bergwitz-Larsen

  Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

  Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.