3 mobiler med Oslonøkkel på_gul bakgrunn

Oslonøkkelen

Oslonøkkelen er en digital nøkkel som gir innbyggerne utvidet og enklere tilgang til flere av byens lokaler og tjenester via en app på mobiltelefonen.

Gjennom Oslonøkkelen blir selvbetjente og meråpne tilbud samlet på samme sted - i samme app. Dette gjør det enklere for innbyggerne: De slipper forholde seg til ulike løsninger (nøkler, nøkkelkort, booking av tid osv), og kan i stedet forholde seg til ett system. Samtidig kan Oslonøkkelen også gi bedre oversikt over tilgjengelige tjenester i nærmiljøet.

Du er kanskje en av dem som kjenner til Oslonøkkelen allerede? Da har du sannsynligvis brukt den som ID når du skulle kaste søppel på gjenbruksstasjonen. Det er i underkant av 200 000 Osloborgere som har lastet ned appen i den forbindelse. 

Smestad gjenbruksstasjon eksteriør med blå himmel
SMESTAD GJENBRUKSSTASJON: er du Oslobeboer og skal kaste søppel på gjenbruksstasjonen? Da må du identifisere deg ved hjelp av Origos Oslonøkkel-app. Foto: Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Gjennom Oslonøkkelen kan vi åpne byens lokaler for innbyggerne på en helt ny måte, og potensialet er rett og slett veldig stort. Vi ser at skoler, biblioteker, bydelshus og andre lokaler kommunen disponerer, kan brukes større deler av døgnet. Stadig flere flytter til byene, og da må det tenkes smart!

Oslonøkkelen gir selvbetjent tilgang til en rekke lokaler og tjenester i Oslo, deriblant meråpne bibliotek og minigjenbruksstasjoner (enkelte tilbud er imidlertid stengt per i dag pga smittevernhensyn). Du vil snart kunne se flere andre tjenester i appen, som for eks selvbetjent innlevering av hjelpemidler på Hjelpemiddelformidlingen, og tilgang til andre lokaler.

Denne måten å gi adgang/tilgang på, gir bedre kontroll, og er en sikrere måte å enn ved å låne ut fysiske nøkler. En administrator definerer hvem som skal ha tilgang til lokalene, og man må logge seg personlig inn for å låse opp med Oslonøkkelen. Innbyggere som har booket via Bookingløsningen kan snart få tilgang til å åpne døra til lokalet på tidspunktet bookingen gjelder.

 

Du kan laste ned appen her:

App store

Google Play

Vi vil åpne byen for Oslos innbyggere. Med Oslonøkkelen åpner vi dører og gir innbyggerne mulighet til å bruke byens tjenester og ressurser når det passer dem.

Raymond Johansen Byrådsleder
Skrivebord sett ovenifra med to hender som holder mobil
PERSONALISERT: Oslonøkkel-appen gir deg oversikt over bygg og tjenester du har tilgang til i byen din. Foto: Freepik
  • Om forfatteren
    Hilde Bakkeli

    Produktområdeleder Åpen by

    Hilde Bakkeli er produktområdeleder for området Åpen by i Oslo Origo. Åpen by arbeider med digitale produkter for oversikt og tilgang til kommunale lokaler for å sikre at innbyggere og frivillige har steder å være for å gjennomføre aktiviteter og skape levende nærmiljøer. Hun har ansvaret for produktene bookingløsning og Oslonøkkelen, og at disse utvikles basert på brukernes behov og tas i bruk av virksomhetene i Oslo kommune.

    hilde