Hånd holder mobil med Helseveiviseren på skjermen

Hva er helseveiviser?

Det kan være vanskelig å finne fram til riktig helsetilbud. Vi har laget en veiviser som hjelper både innbyggere og helsearbeidere med å finne fram blant tilbudene som finnes.

Det er et stort utfordringsbilde, men også et stort mulighetsrom som tegner seg få år inn i framtiden:

Vi blir eldre. Vi vil se en fordobling av antall innbyggere over 80 år i 2040. Det vil bli færre skattebetalere, og færre “hender” i helsesektoren. Dette er bakteppet, og vi vet at det er mange løsninger som må til for å imøtekomme dette på en god måte – løsninger som er både digitale og organisatoriske.

Det har lenge vært kjent at både Tim, innbyggeren vår, og kommuneansatte ikke har god nok kjennskap til det som finnes av tilbud og tjenester innenfor helse. De har i stor grad vært overlatt til seg selv når det gjelder å vite hvilket tilbud som passer best for situasjonen. I verste fall resulterer dette i avslåtte søknader eller tilbud som rett og slett er feil.

Slik fungerer helseveiviser

Det første som møter innbyggeren er en enkel infoside som forklarer hva løsningen gjør og  hvem den er til for: Seniorer. Deretter velger innbyggeren hvilken bydel hen tilhører.

Helseveiviseren er en digital veiviser for forebyggende helsetjenester for innbyggere i Oslo over 60 år. Den hjelper både innbyggere selv og helsearbeidere i bydelene med å finne fram til riktig helsetjeneste. Det kan være tjenester som hjelper innbyggerne å komme i fysisk aktivitet, delta på sosiale aktiviteter eller hjelp til fysiske og psykiske utfordringer.

Det neste som skjer er at innbyggeren får spørsmålet “hva er viktig for deg å oppnå?”. Her vises en liste over ulike mål. Eksempler på dette er: “være i god fysisk form”, “bidra i samfunnet og hjelpe andre”, “ha det bedre psykisk og føle meg trygg” eller “komme meg rundt i hjemmet”.

Basert på det innbyggeren velger, vil hen på neste side se en opplisting av det vi kaller hindringer. Hvorfor er det vanskelig å nå målet (eks. “være i god fysisk form”) i dag? Eksempler på hindringer er: “Jeg har dårlig balanse og er redd for å falle”, “jeg husker ikke så godt lenger” eller “jeg har nedsatt syn og/eller hørsel”.

De tre valgene som er tatt, genererer til slutt en liste med tilbud som kan passe:

Bydel + mål + hindring = Forslag om helsetilbud

Hånd holder mobil med Helseveiviseren på skjermen
I Helseveiviseren får innbyggeren spørsmålet “hva er viktig for deg å oppnå?”. Her må innbyggeren velge seg ett av de alternative målene.
Hånd som holder mobil med Helseveiviser på skjermen
Basert på det målet innbyggeren velger, vil hen få en liste over det vi kaller hindringer. Hvorfor er det vanskelig å nå målet?
Hånd som holder mobil med Helseveiviser på skjermen
Basert på de valgene innbyggeren har tatt underveis, vil hen til slutt få et forslag om ett eller flere helsetilbud.

Slik blir Helseveiviser utviklet

Helseveiviseren utvikles av Origo sammen med fagpersoner innen helse i Oslos bydeler.

Før veiviseren implementeres i en bydel, utnevner bydelen en ansvarlig for innføringen hos seg. Den viktigste jobben ligger i å finne ut hvilke tilbud som skal legges inn, og bestemme i hvilke tilfeller tilbudene skal dukke opp på Tims skjerm.

For eksempel så kan den ansvarlige bestemme at målet “være i god fysisk form” og hindringen “jeg har dårlig balanse og er redd for å falle” skal foreslå tilbudet fysioterapeut for Tim.

All utvikling av helseveiviser baserer seg på ny viten, som for eksempel direkte tilbakemeldinger fra innbyggerne eller statistikk om bruken av verktøyet. Ny kunnskap er grunnlaget for å danne hypoteser som teamet tester ut.

Innføres i alle bydeler

Produktet helseveiviser er både teknisk og konseptuelt robust, og vi beveger oss lengre bort ifra innovasjon og nærmere drift. Det betyr imidlertid ikke at vi slutter å videreutvikle helseveiviseren. Vi kommer til å passe på og forbedre produktet så lenge det har livets rett.

Vi har jobbet mot at alle bydeler skal være med innen utgangen av 2021, men vi går inn i det nye året før vi er der. Når alle er med vil det gi en langt bedre brukeropplevelse for Tim og vi kan i større grad tenke utbredelse og markedsføring.

I det store bildet kan helseveiviseren bidra til mer forebygging av helseproblemer i bydelene. For den enkelte kan det bidra til en større mestring av hverdagen, til tross for sykdom og/eller funksjonstap.

Denne veiviseren er én av flere løsninger som kan hjelpe Oslo kommune med å nå målene når det gjelder seniorinnbyggere og helse. Vi er i gang med flere andre initiativer som henger sammen med helseveiviser.

Ett av disse initiativene er knyttet til det å gå bort fra søknader på tjenester og over til bedre kartlegging av Tims funksjonsevne før han eventuelt sender en søknad.

  • Om forfatteren
    Therese Bergwitz-Larsen

    Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.