Hvordan øke endringstakten i Oslo kommune?

Tim Talks

– I 20 år har vi laget det vi tror innbyggerne vil ha. Nå har vi begynt å ta innbyggernes feedback med i tjenesteutviklingen.

– Vi ønsker å øke endringstakten på tjenesteutviklingen og bruke digitale virkemidler eller produkter for å skape bedre tjenester for innbyggere. Det sier Anne Marie Lossius i Oslo Origo i denne Tim Talk'en.

Her forteller hun om Digital leder-programmet som gir toppledere hands-on erfaringer med hva det vil si å involvere innbyggeren i utvikling av en tjeneste.

– Det er noe nytt for mange av kommunens ledere å få øvd seg på å lage prototype og deretter ta en ny runde med innbyggerne og får feedback. Målet er at at ledere begynner å jobbe med tjenesteutvikling i egen virksomhet på denne måten.

Tim Talk'en holdt hun sammen med Elisabeth Nordahl fra Oslo Origo som forteller om praktiske endringer med innføring av et endringsteam. Fra idé til erfaring i bydel Stovner.

  • Laget av
    Håkon Jacobsen

    Multimedieprodusent Kultur, kommunikasjon og HR

    Håkon Jacobsen (38) er multimedieprodusent i Oslo Origo. Håkon har ansvaret for foto- og videoproduksjon, infografikk og innhold på dette nettstedet.