To skjermer som viser Skjema Studio, foto

Skjema Studio

Skjema Studio er et selvbetjent digitalt verktøy som gjør det enkelt og sikkert å lage digitale skjemaer.

Hvem er Skjema Studio for?

Skjema Studio er for deg som jobber i Oslo kommune og som vil lage et digitalt skjema, f.eks. for å digitalisere søknadsprosesser. Bruk av Skjema Studio er gratis. Som ansatt kan du få tilgang ved å sende en e-post med PRK-nummeret ditt til: skjema@oslokommune.zendesk.com 

Et PRK-nummer ser for eksempel slik ut: OOO223344
 

Hvorfor skal jeg bruke Skjema Studio?

Her er fem gode grunner til å bruke Skjema Studio fremfor andre skjema verktøy:

  1. Hvis du har hjemmel, kan du trygt samle inn personopplysninger.
  2. Identiteten til den som sender inn skjema blir verifisert.
  3. Du kan innhente informasjon automatisk, for eksempel fra Folkeregisteret.
  4. Skjemaet ditt bruker Oslo kommunes visuelle profil.
  5. Data fra skjema kommer rett in i arkiv, fagsystem eller e-post, du bestemmer.

 

Hvordan kommer jeg i gang med Skjema Studio?

Når vi har opprettet en bruker for deg, kan du logge inn med PRK-nummeret ditt og tilhørende passord her: https://studio.skjema.oslo.kommune.no/ Du finner dessuten opplæringsvideoer og mer informasjon i lenkene under.