To skjermer som viser Skjema Studio, foto

Skjema Studio

Skjema Studio er et verktøy for å designe digitale skjema i Oslo kommune. Det gir virksomhetene mulighet for digitalisering av søknadsprosesser og forvaltning av egne søknadsskjema.

Skjema Studio er et verktøy som er utviklet av Oslo kommune og verktøyet gjør det enkelt og sikkert for ansatte i Oslo kommune å lage sine egne digitale skjemaer. 

5 gode grunner til å bruke Skjema Studio:

  • Du kan trygt samle inn personopplysninger
  • Identiteten til den som sender inn skjema blir verifisert
  • Det er enkelt å innhente informasjon automatisk, for eksempel fra Folkeregisteret
  • Skjemaet ditt bruker Oslo kommunes visuelle profil
  • Data fra skjema kommer rett in i arkiv, fagsystem eller e-post, du bestemmer

 

Du finner Skjema Studio her: https://studio.skjema.oslo.kommune.no.

Hvis du er ansatt i Oslo kommune og du ikke allerede har tilgang eller du ønsker å vite mer om Skjema Studio, kontakt oss her: skjema@oslokommune.zendesk.com eller på vår workplace-gruppe "SAM/Hjelp! Jeg lager skjema".

Hvis du er innbygger i Oslo kommune og ønsker kontakte kommunen anbefaler vi at du gjør det fra kommunes hjemmesider: https://www.oslo.kommune.no/kontakt/

Skjema_Leversøknad