skjema-sladd-url
Origo brukte det selvutviklede skjemastudio-verktøyet for å lage skjemaet

Digitalt verktøy kan gi raskere flyktninghjelp

Oslo vil ha behov for å bosette mange flyktninger framover. Derfor har vi utviklet et digitalt skjema hvor innbyggere kan melde fra hvis de har ledig husrom.

Det er Velferdsetaten og Oslo Origo, kommunens digitaliseringsetat, som har samarbeidet om å utvikle skjemaet hvor kommunens innbyggere kan melde seg hvis de har en bolig som kan brukes. Dette vil hjelpe kommunen i å kartlegge mulighetene for å bosette flyktninger privat i tiden framover. 

Godt samarbeid med Velferdsetaten

Det tok to og en halv dag fra flyktningskjemaet var påbegynt til det ble publisert. Samarbeid på tvers i kommunen var nøkkelen til rask håndtering.

– Det er sjelden vi bruker så kort tid på et såpass komplisert skjema, sier teamleder for skjemateamet i Origo, Hedvig Grindheim. 

Per 17. mars hadde innbyggere sendt inn omtrent 800 skjemaer siden det ble publisert rundt lunsjtid fredag 11. mars. 

– Vi har hatt tett dialog med Velferdsetaten hele veien, som har vært utrolig kjappe med testing og tilbakemeldinger. Dette hadde vi ikke fått til uten dem, understreker Hedvig. 

Viktig verktøy i krise

Hedvig og de andre i skjemateamet i Origo brukte det selvutviklede skjemastudio-verktøyet for å lage skjemaet. Skjemastudio er et brukervennlig verktøy med en del standardfunksjoner, som blant annet gjør det enklere å innhente nødvendig informasjon, for eksempel fra Folkeregisteret. 

– Vi ser at dette er et viktig verktøy å ha i håndtering av en krise når ting må skje raskt. Da kan kommunen heller bruke tiden på å ivareta innbyggerne, enn på lange tekniske utviklingsprosesser, sier Hedvig. 

Skjemastudio-verktøyet ble også brukt for å lage mange digitale skjemaer under korona. 

Kommunens etater skal lære å lage skjemaer selv

Hedvig forteller at verktøyet i hovedsak er utviklet for at andre etater i kommunen skal lage skjemaer de har behov for selv, uten å måtte be om hjelp til dette fra Origo. 

– Men vi stiller selvfølgelig opp i en prekær situasjon som dette, når det er viktig å få på plass løsninger så kjapt, sier Hedvig. 

Det foregår for tiden et opplæringsarbeid for å gjøre flere av etatene i kommunen selvbetjente i skjemastudio-verktøyet.

  • Laget av
    Therese Bergwitz-Larsen

    Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.