Hånd holder mobil med Helseveiviseren på skjermen
I Helseveiviseren får innbyggeren spørsmålet “hva er viktig for deg å oppnå?”. Her må innbyggeren velge seg ett av de alternative målene.

Hva er helseveiviseren?

Det kan være vanskelig å finne fram til alle tilbudene kommunen har. Vi har derfor laget en veiviser som hjelper innbyggere over 60 år å finne tilbud som passer dem.

Det er et stort utfordringsbilde, men også et stort mulighetsrom som tegner seg få år inn i framtiden: Vi blir eldre. Vi vil se en fordobling av antall innbyggere over 80 år i 2040. Det vil bli færre skattebetalere, og færre “hender” i helsesektoren. Vi vet det er mange løsninger som må til for å imøtekomme dette på en god måte – løsninger som både er digitale og organisatoriske.

Vi har lenge visst at både Tim, innbyggeren vår, Tims pårørende og kommuneansatte ikke har god nok kjennskap til det som finnes av tilbud og tjenester innen helsehjelp, sosiale aktiviteter og møteplasser. De har i stor grad vært overlatt til seg selv når det gjelder å finne
hvilke tilbud som passer best for sin situasjon. Vi har derfor laget helseveiviseren, en veiviser på oslo.kommune.no, som skal matche innbyggernes behov med kommunens tilbud.
 

Slik fungerer helseveiviser

Det første som møter innbyggeren er en enkel infoside som forklarer hva helseveiviseren er og  hvem den er til for: Oslos innbyggere over 60 år. Innbyggeren får spørsmål om hvilken bydel hen bor i og hva hen vil se tilbud om. De to valgene genererer så en liste med tilbud og aktiviteter som kan passe: 

Bydel + hva du vil se tilbud om = forslag til tilbud 

Helseveiviseren er en digital veiviser for forebyggende helsetjenester for innbyggere i Oslo over 60 år. Den hjelper både innbyggere selv og helsearbeidere i bydelene med å finne fram til riktig helsetjeneste. Det kan være tjenester som hjelper innbyggerne å komme i fysisk aktivitet, delta på sosiale aktiviteter eller hjelp til fysiske og psykiske utfordringer.

Slik blir helseveiviser utviklet

Helseveiviseren utvikles av Oslo Origo sammen med fagpersoner innen helse i Oslos bydeler.

Før veiviseren ble implementert i en bydel, utnevnte bydelen en ansvarlig for innføringen hos seg. Den viktigste jobben er å finne ut hvilke tilbud som skal legges inn, og bestemme i hvilke tilfeller et tilbud skal dukke opp på innbyggernes skjerm. 

All utvikling av helseveiviser baserer seg på innsikt, som brukertesting, tilbakemeldinger fra innbyggerne og statistikk om bruken av verktøyet. Ny kunnskap danner grunnlag for å teste ut nye hypoteser. 

Innført i alle bydeler

Helseveiviseren er nå innført i alle 15 bydelene, kom i en ny versjon i mai 2022. Vi  beveger oss nå lengre bort fra utvikling og over i driftsfasen. Det betyr imidlertid ikke at vi slutter å videreutvikle helseveiviseren. Vi kommer til å passe på og forbedre produktet så lenge det har livets rett. 

  • Laget av
    Therese Bergwitz-Larsen

    Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.