DosPopUp020922-30

Kan pop-up felleskontor inspirere til bedre samarbeid på tvers?

En fredag i september var det duket for pop-up felleskontor for Design i offentlig sektor (DOS) i Origos lokaler på Glasmagasinet. Et av målene var å skape et tettere miljø for det uavhengige og nokså ferske fagnettverket.

Initiativtakerne til eksperimentet er Tabea Glahs, Maria Nørregaard og Marcela Urbano som alle er tjenestedesignere i Oslo Origo og medlemmer av DOS.

Design i offentlig sektor (DOS) er et åpent nettverk for alle som jobber med design i eller med offentlig sektor. DOS ble opprettet for noen år siden av in-house designere for å skape et godt fagmiljø hvor man utforsker ulike designpraksiser, deler erfaringer og inspirerer hverandre. 

I 2022 har DOS fokus på å bli kjent med hverandre i nettverket og de tre designerne ønsket å finne en god måte å tilrettelegge for nettverk- og relasjonsbygging.

- Pop-up felleskontoret skal være lavterskel å arrangere og målet er å skape et tettere miljø, bli kjent på tvers, utveksle kunnskap, gjøre det enklere å ta kontakt og skape tillitt til hverandre. Og kanskje identifisere mulige samarbeidspartnere. Det langsiktige mål er å skape effektive løsninger og deling på tvers, sier Maria Nørregaard.

- Vi tror at DOS eksisterer fordi våre brukerreiser møter hverandre hele tiden. Og dersom vi snakker sammen om fellesproblemer så kan vi skape bedre løsninger og forankringer som vil gi bedre tjenester til innbyggerne, sier Tabea Glahs.

- Og nettopp derfor håper og tror vi at det å jobbe sammen vil gi mersmak og verdi for de som kommer. I tillegg er det en fin måte å la andre bli kjent med Origo, legger Marcela Urbano til.

Synes dagen har vært verdifull

Anders Vold er brukskvalitetsansvarlig og UX-designer hos Skatteetaten. Hans motivasjon for å delta er å møte folk utenfor sitt faste miljø, få et innblikk i hva som skjer andre steder i offentlig sektor og kanskje finne felles problemstillinger og utfordringer.

- Jeg synes dagen har vært verdifull og ønsker å være med på dette fremover. Det er litt som å ha hjemmekontor, men sammen, og derfor ha muligheten til å sparre med andre i samme fagfelt.

Anders håper også flere UX-designere vil delta neste gang.

Tilnærmet vanlig arbeidsdag

Foruten en kort introduksjon av hverandre på starten av dagen og felles lunsj, stod man fritt til å jobbe med det man ønsket. Tanken var at man kunne ha en tilnærmet vanlig arbeidsdag, men samtidig ha en mulighet til å sparre med andre designere.

På slutten av dagen ble det gjennomført en pluss/delta evaluering med alle som deltok og det var stor enighet om at dette var en god og verdifull måte å bygge nettverk på blant designere. Det kom også frem gode råd og ideer til hvordan man kan legge opp fremtidige samlinger, særlig stort var ønsket om mer avsatt tid til dialog.

Nå håper de tre tjenestedesignerne at noen i DOS vil ta stafettpinnen videre og arrangere neste pop-up felleskontor.

  • Laget av
    May Lisbeth Midtgård Myrvang

    Historieforteller Kultur, kommunikasjon og HR

    May Lisbeth er historieforteller i Oslo Origo. Hun lager podcasten Tim Talks, lager video, tar bilder og jobber med direktesendinger på nett.