Tim Talk: Universell utforming

  • Laget av
    Håkon Stavland Lexberg

    Multimedieprodusent Kultur kommunikasjon og HR

    Håkon jobber som multimedieprodusent i Oslo Origo. Det vil si at han både lager filmer, tar bilder, skriver artikler og generelt lager mye ulikt innhold når det kommer til hva som rører seg i Origo.