Illustrasjon av hus med mann utenfor, manns om peker på nøkkel

Krav til deg som utlåner

Når du tar i bruk bookingløsningen, stiller vi noen krav til deg som utlåner og administrator.

 • Har ditt lokale ett eller flere rom som lånes ut til frivillighet og innbyggeren?

 • Er det ansatte i Oslo kommune som administrerer utlånet (med Oslo kommune-e-post)?

 • Er du villig til å ta i bruk bookingløsningen sånn som den er i dag, og hjelpe oss å forbedre den basert på deres og brukernes behov?

Da håper vi du tar kontakt med oss for å komme i gang! Send en e-post til produktområdeleder i Åpen by, Erik Aarsand.

Vi tar gjerne en prat med deg som ikke møter alle kriteriene i lista også.

Vi forventer at du som utlåner:

 • stiller med ressurser til innføringen og oppfølging av bookingløsningen
 • har gode rutiner for praktisk gjennomføring av utlån

 • har tett dialog og samarbeid med Origo for å forbedre og tilpasse bookingløsningen

 • markedsføre og kommunisere internt og eksternt med lokale målgrupper

 • oppdaterer risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for lokalet ved behov

Dette kan du forvente av oss:

 • Du får tilgang til en gratis og digital bookingløsning. Origo tar kostnadene til utvikling.
 • Du får støtte og veiledning i bruk av bookingløsningen.
 • Bookingløsningen kan brukes sammen med Oslonøkkelen, en digital nøkkel for Oslos innbyggere.
 • Vi tar gjerne imot ønsker og spesielle behov for funksjonalitet, integrasjoner eller andre tilpasninger av løsningen. Hvis det er et behov som treffer mange, vil vi prioritere dette i videreutviklingen av løsningen.

Har du spørsmål?

Kontakt produktområdeleder Erik Aarsand: erik.aarsand@origo.oslo.kommune.no

Hvordan kommer du i gang med bookingløsningen?

 1. Hvem er bookingløsningen for?
 2. Krav til deg som utlåner

 3. Slik bruker du bookingløsningen