Fire smilende personer bak pulter
Ole, Gitanjali, Antonia og Øystein på onboarding første dag i Oslo Origo. Foto: May Lisbeth Midtgård Myrvang

Rekruttering og onboarding

Hvordan søker jeg? Hvor lang er prosessen? Hva skjer den første tiden?

Å skaffe seg en jobb i Oslo Origo er rent teknisk ikke så vanskelig: Du søker på en utlyst stilling, er den best kvalifiserte søkeren, og får tilbud om jobben.

Heldigvis for oss (og innbyggerne) så er det ganske mange som har oppdaget Oslo Origo spesielt og kommunen generelt. Derfor får du ofte god konkurranse om jobben, og vi får et deilig luksusproblem.

Du kan ikke få jobb i det offentlige gjennom å bare kjenne noen. Heldigvis har de færreste et problem med å lage en søknad gjennom Webcruiter-linken i stillingsannonsene. Og særlig i Origo hvor de fleste ikke er spesielt binært utfordret.

Intervjuprosessen

I snitt får vi om lag 50 søkere på stillingene i Origo, men spennet er på alt fra 10 til 250. Av disse tar vi gjerne inn et titall av de vi ut fra søknaden vurderer som best kvalifiserte til en førstegangsprat.

Neste runde er en lengre seanse hvor vi går mer i dybden. I forkant av denne får du gjerne litt hjemmelekse i form av en personlighetsundersøkelse, kanskje et par tester, og i mange tilfeller en liten case-oppgave.

Personlighetsundersøkelsen brukes bare som et samtalegrunnlag for å bli litt kjent med deg, mens case-oppgaven er betydelig mer fag-orientert.

Etter disse seansene kjører vi referansesjekker på de som er aktuelle. Noen få ganger kjører vi også en tredje runde der vi er usikre på et eller annet, eller det er flere superkandidater vi til syvende og sist må rangere.

Det siste som skjer er at vi lager en rangert oppsummering av prosessen og kandidatene vi ønsker å tilby jobben. Når denne innstillingen er godkjent sender vi et tilbud til den eller de som er øverst på lista.

Hele prosessen tar gjerne i underkant av to uker.

Tillitsvalgte

Under intervjuene er det noen ganger et par ekstra ansikter med i møtet. Disse er også Origo-ansatte, men er der som representanter for fagforeninger.

Disse tillitsvalgte skal sørge for at prosessen foregår som den skal. Litt forenklet betyr det at alle behandles rettferdig, og at vi ikke spør om ting som legning, graviditet, politisk ståsted, fagforeningstilhørighet osv.

Spesielt for utviklerstillinger

For utviklerstillinger starter vi “blindt” med en liten kodeoppgave til de vi vurderer som kvalifisert. De som får tommel opp etter dette tar vi videre til samme førstegangsprat.

Tilsvarende så er case-oppgaven før den andre praten en liten fortsettelse av den første kodeoppgaven.

Når vi har annonser ute etter utviklere har vi avtalt med fagforeningene at vi i de fleste tilfeller kan kjøre prosessen fortløpende etter hvert som det kommer inn kvalifiserte søkere.

Onboardingen

Vi kan aldri bli flinke nok på onboarding. For hver måned blir vi heldigvis bedre og bedre! Vi er nå så heldige å ha deg på laget. Nå er vår felles oppgave å få deg til å trives og blomstre.

I forkant av din første dag har vi gjort unna det praktiske på bakrommet. Du har fått en plass, PC/Mac, telefon, basistilganger, adgangskort osv. Du er nå en del av klubben!

De første dagene blir unektelig litt “information overload”. Det er ikke til å unngå i en kommune med 50 virksomheter og 50.000 kollegaer. Det blir litt felles og generell info, noen praktiske og administrative ting, men heldigvis mest tid med ditt nye team eller din nye avdeling. Litt avhengig av hvilken vei koronaen blåser får vi til noe sosialt også.

Opplegget i teamene varierer fra team til team, men det er et mål at du både skal bli kjent med de andre, og så raskt som mulig føle at du er med på å utgjøre en forskjell.

  • Laget av
    Erlend Schei

    Kultur, kommunikasjon og HR

    Kulturutvikler i Oslo Origo sin avdeling for kultur, kommunikasjon og HR. Programmering, employer branding, organisasjonsbygging og internkultur. Bakgrunn fra blant annet FINN.no og Bouvet.

    cvbilde mus