Tre ansatte i Oslo Origo sitter ved siden av hverandre

25 prosent kvinnelige utviklere i Oslo Origo

Vi vil ha flere! Se hva tre av utviklerne selv sier om å jobbe her, og hvorfor det er så viktig med kjønnsbalanse og mangfold.

Av nærmere 130 ansatte i Origo er vi omtrent 50/50 kvinner og menn. Blant utviklerne er nå 10 av 41 kvinner – det vil si cirka 25 prosent. 

– Kjønnsbalanse og mangfold er ikke bare viktig for arbeidsmiljøet, men også for å skape best mulig tjenester for innbyggerne. Det er ingen tvil om at mangfold gir økt innovasjon og skaper bedre tjenester, sier Jon Cato Lorentzen, avdelingsleder for kultur, kommunikasjon og HR i Origo.

Jon Cato forteller at Origo jobber målrettet med mangfold og kjønnsbalanse blant de ansatte. Origo har en egen plan for mangfold og likestilling med konkrete tiltak for å få til dette. 

– 25 prosent kvinneandel blant utviklerne er bare et skritt i riktig retning. Vi sier oss selvfølgelig ikke fornøyde her, og vil fortsette å jobbe for å høyne kvinneandelen enda mer, legger Jon Cato til. 

  • Laget av
    Therese Bergwitz-Larsen

    Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.