OrigoFelles_Festningen_1200_630-kopi

Hvem jobber her?

Fra 0 til 100 på 3 år

Den yngste er 20 og programmerer fletta av de fleste andre. Den eldste er 60 og programmerer fletta av de fleste andre.

Skal du jobbe helhetlig med digitalisering i en så stor organisasjon som Oslo kommune, så kreves en god del spesialistkompetanse.

Å skape Norges beste offentlige arbeidsplass for digital produktutvikling er ikke så vrient på papiret. Du tar de beste folka, gir dem de vanskeligste oppgavene, og sørger for at de har det gøy underveis.

Origo har hatt superluksusen få er forunt: Vi har kunnet bygge et miljø helt fra bunnen av. Og vi har fått bygge kulturen akkurat slik vi har trua på at den bør være for å kunne løse mildest talt komplekse oppgaver.

Felles for så å si alle, både de 130 ansatte og et dusin konsulenter (per september 2022), er spesielt tre egenskaper: Et omgjengelig vesen, evnen til å fungere uten at alle oppgaver er ferdig definert, og ikke minst superkrefter innenfor sitt fagområde.

Roller som finnes

Den største faggruppa er software-utviklerne. Vi har rundt  50 programmerere, tech leads og arkitekter. Disse er teamet opp med rundt 20 eksperter på brukeropplevelse og tjenestedesign.

I teamene og produktområdene har vi også mange organisasjonsutviklere, teamledere, områdeledere, informasjonsarkitekter, en data scientist og et par hardware-utviklere.

I tillegg har vi en del fellesfunksjoner vi deler: Forretningsutviklere, jurister og sikkerhetseksperter.

For å smøre maskineriet har vi også en del folk som jobber med økonomi, virksomhetsstyring, IT support, kommunikasjon, kultur og HR.

Privat + offentlig = sant

Brorparten av de som jobber i Origo kommer fra ulike store og små bedrifter i det private næringsliv. Dette er ikke helt tilfeldig, for vi tror det er en del utviklingsmetodikk som har kommet lenger der enn i det offentlige.

Samtidig må vi skynde oss å legge til at vi hadde vært sjanseløse uten å ha en god andel ansatte med tung offentlig erfaring fra både stat og kommune. Vi har trua på en fornuftig miks her.

På et tidspunkt tok vi en liten opptelling på hvor folk kom fra:

Cisco, Bouvet, CGI, NAV, Norsk Forskningsråd, IHS Markit, Knowit, Oslo kommune, Color Line, Skatteetaten, Gjensidige, TV2, Direktorat for e-helse, Accenture, K8 Industridesign, Difi, Telenor, NRK, Schibsted, Telia, YR.no, Norsk Tipping, Deloitte, Amedia, NITO, FINN.no, Texas Instruments, Bekk Consulting, Webstep, IKA Kongsberg, Posten, Acando.

Og naturligvis et knippe fra Oslo kommune.

Demografi

Snittalderen i Origo var ca 39 år ved siste telling, i et spenn mellom 20 og 60 år.

Kvinneandelen er på 45%. Dette er ikke så verst til å være en bedrift med såpass mange teknologer, men vi jobber aktivt med å øke andelen. Det er ingen grunn til at ikke minst halvparten av utviklerne burde være jenter!

Vi har også litt mindre variasjon i landbakgrunn enn vi kunne ønske oss, med ca. 15 ulike land.

  • Laget av
    Erlend Schei

    Kultur, kommunikasjon og HR

    Kulturutvikler i Oslo Origo sin avdeling for kultur, kommunikasjon og HR. Programmering, employer branding, organisasjonsbygging og internkultur. Bakgrunn fra blant annet FINN.no og Bouvet.

    cvbilde mus