Mobilfoto av Oslo rådhus opplyst på kveldstid

Forskjeller mellom kommunen og det private

Svært mange av de ansatte i Oslo Origo har bakgrunn fra bedrifter i privat næringsliv. I Origo er du en del av “det offentlige”. Det byr på enorme muligheter, men kommer ikke uten en smule kompleksitet.

I rekrutteringsprosessene har vi fått en del spørsmål fra de som aldri har jobbet i det offentlige om hva som er de største forskjellene. Litt flåsete sier vi at det er litt mer årning&reda i ansettelsesprosessene, og at vi stort sett betaler ølen vår selv.

Litt mer seriøst skal det sies at forskjellene mellom det private og det offentlige nok er mindre enn mange tror, men et par ulikheter er det.

Åpenhet og transparens

Det offentlige har en del lover og forskrifter som regulerer hvordan vi skal oppføre oss. Dette påvirker oss eksempelvis gjennom krav om åpenhet og transparens i alt vi gjør. Vi bruker fellesskapets midler, og alle skal kunne se oss i kortene.

Vi kan heller ikke kjøpe hva vi vil fra hvem vi vil, i motsetning til hva man stort sett kan i det private.

Større oppgaver

Kundene våre er i hovedsak alle innbyggerne, om de vil eller ikke, og finansieringen skjer over skatteseddelen. En hovedforskjell i arbeidshverdagen har ofte mer med kompleksiteten i problemstillingene å gjøre, enn organisasjonsformen og de nevnte lovene.

Oslo kommune har 50 000 ansatte og består av rundt 50 virksomheter. Sammen leverer vi en vanvittig bredde av tjenester, langt mer enn selv de største private bedriftene.

Respekt for skattepengene

Det at det er våre felles skattepenger vi lever av gjør noe med innstillingen til det meste vi foretar oss. Det ligger i kulturen at vi behandler dette med både ydmykhet og respekt.

I tidligere (private) bedrifter har jeg blitt flydd på chartret fly til kick-off til sørligere breddegrader med høy partyfaktor. Det er moro det, men der det private kan legge mere penger i å betale festen, prioriterer vi pengebruken mot den faglige utviklingen som gir både deg og innbyggerne merverdi.

Kompetanse trumfer fri bar

I Origo møter du kompetansearbeidere i ulike roller, med digital produktutvikling som fellesnevner. Å videreutvikle og vedlikeholde denne kompetansen er blant det viktigste vi kan gjøre for kommunen og innbyggerne. Derfor satser Origo tungt på de ansattes faglige utvikling.

Vi har ikke noe mindre teambygging eller sosiale og faglige opplegg i Origo enn i det private, kanskje tvert imot, men om eksotiske turer og fri bar er motivasjonen for å jobbe her, så kan det hende du blir litt skuffet.

Her kan du se eksempler på sosiale og faglige aktiviteter i Origo.

100% samfunnsnytte

Det aller beste med å jobbe i det offentlige er det fantastiske samfunnsoppdraget. Selv om vi også kan bomme på målet, og kanskje får litt pepper for treghet andre ganger, så er det alltid med et 100% samfunnsnyttig mål.

  • Laget av
    Erlend Schei

    Kultur, kommunikasjon og HR

    Kulturutvikler i Oslo Origo sin avdeling for kultur, kommunikasjon og HR. Programmering, employer branding, organisasjonsbygging og internkultur. Bakgrunn fra blant annet FINN.no og Bouvet.

    cvbilde mus