brukerreise

Team kjøremiljø steller i stand utviklingsfesten!

Vårt oppdrag er å lage en felles verktøykasse for produksjonsmiljø som er sikker og brukervennlig, slik at utviklere i Origo får mer tid til å fokusere på sine produkter 🎉

Hovedproduktet vårt heter okctl (oslo kommune control), dette er et verktøy som gir et team mulighet til å bygge sitt eget fullverdige produksjonsmiljø i skyen. Vi drifter ikke produksjonsmiljø for noen, men bygger dev-ops og delingskultur.

Koding foregår primært i go, og vi er på bleeding edge av hva AWS kan tilby av managed kubernetes (EKS), og flere andre tjenester.

Full åpenhet

Ettersom vi har tro på full åpenhet har vi:

 • Open source
 • Åpen trello
 • Ingen privat kanal på slack
 • Åpne møter hvor hvem som helst kan stikke innom
 • Utrolig lav terskel for en prat, fjas, eller et support-spørsmål
okctl-gopher-in-circle-yellow
Maskoten vår, Ollie

Smidig-ish arbeidsform

Metoden vår er, smidig? Men det er så 2010. Vi tror ikke helt at det finnes én riktig måte å jobbe på. Standup er for eksempel blitt slack-up på tekstlig format, men vi ringer hverandre ofte opp for å diskutere og finne ut av ting.

Om det er behov for ekstra fokus kjører vi en ganske klassisk scrum-liknende sprint. Ellers er det mest flyt / kanban inspirert hvor vi forsøker å holder WIP (work in progress) lav. Av og til jobber vi hver for oss og løser småoppgaver. Av og til jobber vi sammen på samme problem hele teamet (mob-programming).

TeamKjoremiljo
Her ser du de fine folka i team kjøremiljø!

Support, innsikt og samarbeid

Om noen lurer på noe, så er det takhøyde for de fleste spørsmål i vår support-kanal. Vi hjelper gjerne med ting som går utover det som er okctl-relatert, ved å bygge et slikt verktøy får vi med oss ganske mye om hvordan ting er skrudd sammen.

Innsikt fra brukere styrer i stor grad hva vi prioriterer av ny funksjonalitet. Vi bruker teknikker fra tjenestedesign som brukerreiser, og gjør mye brukertesting på okctl.

En gang i blant jobber vi også sammen med et helt annet team, alle er med samtidig. Da er det ofte for å migrere infrastruktur eller liknende, dette kaller vi mob-opsing, samme som mob-programming, men for operations. Det er ingen som setter spørsmålstegn ved om dette er riktig bruk av tid: Når flere jobber sammen blir resultatet bedre og alle lærer mer.

 • Om forfatteren
  Ivar Fredriksen

  Tech lead / potet team kjøremiljø

  Ivar