brukerreise

Team kjøremiljø steller i stand utviklingsfesten!

Vårt oppdrag er å lage en felles verktøykasse for produksjonsmiljø som er sikker og brukervennlig, slik at utviklere i Origo får mer tid til å fokusere på sine produkter 🎉

Hovedproduktet vårt heter okctl (oslo kommune control), dette er et verktøy som gir et team mulighet til å bygge sitt eget fullverdige produksjonsmiljø i skyen. Vi drifter ikke produksjonsmiljø for noen, men bygger dev-ops og delingskultur.

Koding foregår primært i go, og vi er på bleeding edge av hva AWS kan tilby av managed kubernetes (EKS), og flere andre tjenester.

Full åpenhet

Ettersom vi har tro på full åpenhet har vi:

 • Open source
 • Åpen trello
 • Ingen privat kanal på slack
 • Åpne møter hvor hvem som helst kan stikke innom
 • Utrolig lav terskel for en prat, fjas, eller et support-spørsmål
okctl-gopher-in-circle-yellow
Maskoten vår, Ollie

Smidig-ish arbeidsform

Metoden vår er, smidig? Men det er så 2010. Vi tror ikke helt at det finnes én riktig måte å jobbe på. Standup er for eksempel blitt slack-up på tekstlig format, men vi ringer hverandre ofte opp for å diskutere og finne ut av ting.

Om det er behov for ekstra fokus kjører vi en ganske klassisk scrum-liknende sprint. Ellers er det mest flyt / kanban inspirert hvor vi forsøker å holder WIP (work in progress) lav. Av og til jobber vi hver for oss og løser småoppgaver. Av og til jobber vi sammen på samme problem hele teamet (mob-programming).

Team-KM04
Karl Mathias Moberg, Frank Dahle, Fredrik Vraalsen, Yngvar Kristiansen, Julius Pedersen, Nikolai Czajkowski, Ivar Fredriksen

Support, innsikt og samarbeid

Om noen lurer på noe, så er det takhøyde for de fleste spørsmål i vår support-kanal. Vi hjelper gjerne med ting som går utover det som er okctl-relatert, ved å bygge et slikt verktøy får vi med oss ganske mye om hvordan ting er skrudd sammen.

Innsikt fra brukere styrer i stor grad hva vi prioriterer av ny funksjonalitet. Vi bruker teknikker fra tjenestedesign som brukerreiser, og gjør mye brukertesting på okctl.

En gang i blant jobber vi også sammen med et helt annet team, alle er med samtidig. Da er det ofte for å migrere infrastruktur eller liknende, dette kaller vi mob-opsing, samme som mob-programming, men for operations. Det er ingen som setter spørsmålstegn ved om dette er riktig bruk av tid: Når flere jobber sammen blir resultatet bedre og alle lærer mer.

 • Om forfatteren
  Ivar Fredriksen

  Tech lead / potet team kjøremiljø

  Ivar