To skjermer som viser Skjema Studio element menyen, foto

Spørsmålelementer

Spørsmålelementer brukes når du ønsker svar fra brukeren med tekst, tall eller valgalternativer.

Radioknapp

Radioknapper brukes når personen som fyller ut skjemaet kun kan velge ett alternativ. Om det blir veldig mange alternativer, er det bedre å bruke nedtrekksliste.

Screenshot 2022-12-05 at 12.51.15.png

 

Radioknapp beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518808/1593e53bf3

Kortsvarsspørsmål

Et kortsvarsspørsmål brukes for å få brukeren av skjemaet til å fylle inn informasjon. Det er som regel et kort svar man er ute etter.

Screenshot 2022-12-05 at 12.34.03.png

Kortsvarspørsmål beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518496/82900d3dca

Avkrysningsliste

En avkrysningsliste brukes til å presentere valg til bruker. Dette er gjerne valg de ikke vet at de skal ta på forhånd. Det er også en liste hvor man har mulighet til å velge flere svar. Om du vil sette en grense på antall valg en bruker kan ta, velger du på "Validering" og spesifiserer enten lavest eller høyest antall alternativer brukeren kan velge. Dette må da forklares med hjelpetekst slik at brukeren er klar over hvor mange valg som må tas. 

En liste skal gi brukeren mulighet til å velge flere enn et svar. Om de skal velge kun ett, er det bedre å bruke radioknapper.

Image_Avkrysningsliste.png

Avkrysningsliste beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518808/1593e53bf3

Nedtrekksliste

En nedtrekksliste kan benyttes om det er for mange valgmuligheter til å bruke radioknapper. Det er ingen begrensning på hvor lang lista kan være, men hold listen så kort som mulig. 

Image_Nedtrekksliste.png

Nedtrekksliste beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518808/1593e53bf3

Langsvarsspørsmål

Langsvarsspørsmål bruker når man ønsker at personen som fyller ut skjemaet skal skrive en lengre tekst.

Image_Langsvar.png

Langsvarspørsmål beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518496/82900d3dca

Fødsels- og personnummer

Fødsels- og personnummer er et tekstfelt som validerer om brukeren skriver inn et gyldig fødsels- og personnummer

Image_FodselsPersonnummer.png

 Fødsels- og personnummer beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518660/d0260f987c

E-postadresse

E-postadresse er et tekstfelt som validerer om brukeren skriver inn en gyldig e-postadresse.

Image_EpostAdresse.png

E-postadresse beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518660/d0260f987c

Telefonnummer

Telefonnummer er et tekstfelt som validerer om brukeren skriver inn et gyldig telefonnummer.

Image_Telefonnummer.png

Telefonnummer beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518660/d0260f987c

Kontonummer

Kontonummer er et tekstfelt som validerer om brukeren skriver inn et gyldig kontonummer. 

Image_Kontonummer.png

Kontonummer beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518660/d0260f987c

Beløp

Beløp er et tekstfelt som validerer om brukeren skriver inn et gyldig tall. Du kan velge under "Type felt" om du vil at den skal validere desimaltall eler heltall. Om du forventer et stort tall fra personen som fyller ut skjemaet, endrer du bredden på feltet under "Visning".

Image_Beløp.png

Beløp beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518660/d0260f987c

Bydelsvelger

Bydelsvelgeren er en forhåndsutfylt nedtrekksmeny med alle bydelen i Oslo kommune. Du kan fjerne og legge til bydeler som allerede ligger der i "Hovedegenskaper"

Image_Bydelsvelger.png

E-postadresse beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755518660/d0260f987c