To skjermer som viser element menyen i Skjema Studio, foto

Dato- og tidelementer

Dato og tid er forhåndsbestemte elementer som kan legges direkte inn i skjemaet. Disse elementene gir brukerne mulighet til å velge dato, tidsrom og tidspunkt. Det finnes tre forskjellige typer som du finner i element-menyen.

Dato og tid

Image_DatoOgTid.png
 

Dato og Tid beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755517581/9b93ab49bc

Dato og tidsrom

Dato og tidsrom brukes når du ønsker at brukerne skal legge inn et tidsrom med fra-dato/til-dato og eventuelt klokkeslett. Elementet ligner i stor grad på elementet Dato og tid, men har flere muligheter som du finner under "Innstillinger". 

I likhet med Dato og tid kan du velge å kun vise tid, velge minimum og maksimum antall dager fra dagens dato. 

I tillegg kan du velge antall dager fra dagens dato som tidligs og senest kan velges.

Du kan også legge inn minimum og maksimum antall dager som kan velges mellom fra og til dato.

Image_DatoTidsrom.png
 

Dato og tidsrom beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755517581/9b93ab49bc

Tidspunkt

Elementet kan brukes når du ønsker at brukeren skal oppgi et spesifikt tidspunkt. Det finnes ikke så mange muligheter for endringer, det eneste som er viktig å huske på er å spesifisere til brukeren hvilket tidspunkt du er ute etter i merkelappen.

Image_Tidspunkt.png
 

Tidspunkt beskrives i denne videoen: https://vimeo.com/755517581/9b93ab49bc