To skjermer som viser element menyen i Skjema Studio

Avanserte elementer

Tabell

Tabellen er utviklet for å lage budsjetter og kan legge sammen samt trekke fra tall i feltene. Man kan gi hvert eget felt en unik key som man kan henvise til senere i dokumentet. Dette kan være nyttig hvis man ønsker en kommentar på et felt omverdien i feltet er større enn 0.

I tabellen har du mulighet til å legge inn "ad", "sub" og "sum" i Formel. Dette gjør at tabellen automatisk regner ut tallene som brukeren legger inn i tabellen. 

I likhet til andre elementer kan du legge til hjelpetekst til tabellen slik at du kan forklare brukeren hva tabellen inneholder.

I hver enkel kolonne og rad er det også egenskaper som kan legges til. Dette finner du i menyen. I kolonnen kan du tilpasse inputfelt, samme som i elementet Statisk tekst.

Tabell_image.png

Tabell er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/783885096/928e03d9e3

Gruppe

Elementet gir brukeren mulighet til å legge til flere elementer med samme informasjon. Dette kan for eksempel være barn eller flere arbeidsplasser, som vist i eksemplet.

Gruppe1_image.png
Gruppe2_image.png
Gruppe3_image.png
Gruppe4_image.png

Gruppe er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/783885674/6093e6a1ff

Blokkering

Blokkerer visning av etterfølgende elementer. Kan holde igjen eller slippe opp når betingelser inntreffer. Dette gjør det mulig å hindre brukere i å komme videre/sende inn et skjema, hvis de f.eks ikke er folkeregistert i Oslo kommune.

 

Hendelse: Her velger du hva som skal skje med blokkeringen når brukeren gjør et valg eller oppfyller en betingelse. Blokkering kan enten åpne eller lukke seg. For at dette skal skje må du legge til en betingelse.

Hengelås_image.png

Betingelser: Fungerer likt som betingelser vanligvis gjør, da blokkering er elementet som endrer seg basert på hva som skjer i for eksempel elementet over. Under avhengige elementer, legger du inn nøkkelfeltet til det elementet som blokeringen er avhengig av, og så legger du verdien som skal fremkalle hendelsen ("open" eller "close"). Verdien er altså det som står i nøkkelfeltet til det valget du vil at skal åpne/lukke blokkeringen.

 

Blokkering_image.png

 

Betaling

Gir mulighet for betaling ved innsending av skjema. Komponenten kan settes opp med fast beløp, eller en formel som henter verdier fra andre elementer. Man kan definere flere betalingselementer basert på betingelser, men det er viktig at kun ett betalingselement vises.

Komponenten kan settes opp til å bruke egen avtale og eller kostsenter. 

OBS: Virksomheten må ha betalingsavtale med NETS for å kunne ta i bruk betalingselementet. Dette kan ta tid å opprette, og bør gjøres i god tid før ønsket publisering. 

 

Betaling_image.png