To skjermer som viser element menyen i Skjema Studio, foto

Informasjonstekstelementer

Infomelding

En infomelding kan brukes for å gi beskjeder til den som fyller ut et skjema. Den kan brukes til å utheve spesiell informasjon siden den er mer synlig enn vanlig, statisk tekst. Hvis du vil sette inn en lenke til informasjon på andre nettsider, kan du gjøre det ved å legge inn kode i Json.

Image_Infomelding.png

Infomelding er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755517950/5e27002def

Liste

Når vi lager skjema, prøver vi å unngå for mye informasjonstekst. Prøv heller å legge informasjonen på de åpne nettsidene. I noen tilfeller er det nødvendig å legge informasjon i et skjema. Da kan du også bruke liste. Du kan velge punktliste eller nummerert liste.

Image_Liste.png

Liste er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755517950/5e27002def

Overskrift

En overskrift kan brukes for å gruppere felter som hører til samme tema/kategori. Dette kan for eksempel være "Informasjon om deg", hvor brukeren må fylle ut alder, kjønn og lignende.

Det finnes tre forskjellige størrelser av an overskrift. Overskrift 2, Overskrift 3 og Overskrift 4. Disse kan du velge i "Overskriftsnivå" i Egenskapspaletten. 

Image_Overskrift.png

Overskrift er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755517950/5e27002def

Statisk tekst

I noen tilfeller er det nødvendig med en statisk tekst i et skjema. Denne kan brukes til korte, enkle setninger som gi ekstra informasjon. Elementet kan brukes når informasjonen ikke er like viktig som en Infomelding.

Image_StatiskTekst.png

Statisk tekst er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755517950/5e27002def