To skjermer som viser element menyen i Skjema Studio, foto

Informasjontekstelementer

Infomelding

En infomelding er et element som kan brukes for å gi beskjeder til brukerne. Den kan brukes til å utheve spesiell informasjon siden den er mer synlig enn vanlig, statisk tekst. Denne infomeldingen kan brukes når du ønsker å gi brukeren en tilleggsopplysning. Hvis man vil sette inn en lenke til informasjon på andre nettsider, kan man gjøre det ved å legge inn kode i Json.

Image_Infomelding.png
 

Infomelding er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755517950/5e27002def

Liste

En liste med punkter som du kan sette enten som punktliste eller nummerert liste. En hovedregel når du lager et skjema er å unngå for mye informasjonstekst, og heller legge det på de åpne nettsidene før de klikker seg inn og skal fylle ut skjemaet. I noen tilfeller er det nødvendig å ramse opp informasjon, du kan da benytte deg av dette elementet.

Image_Liste.png
 

Liste er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755517950/5e27002def

Overskrift

En overskrift brukes for å informere brukeren hvilke felter som ligger under. Dette kan for eksempel være "Informasjon om deg" i et skjema hvor brukeren må fylle ut alder, kjønn og lignende.

Det finnes tre forskjellige størrelser av an overskrift. 
Overskrift 2, Overskrift 3 og Overskrift 4.
Disse kan du velge i "Overskriftsnivå" i Egenskapspaletten. Det viktigste å tenke på er at overskriftene alltid skal være stigende. Aldri benytt en Overskrift 3 uten en Overskrift 2 for eksempel. Overskriftene er delt inn i nivåer på grunn av universell utforming.

Image_Overskrift.png
 

Overskrift er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755517950/5e27002def

Statisk tekst

I noen tilfeller er det nødvendig med en statisk tekst i skjema. Denne kan brukes til korte, enkle setninger som kan være en tilleggsbeskjed eller informasjon. Elementet kan brukes når beskjeden ikke er like viktig som en Infomelding.

OBS: Kommer ikke med i sammendraget automatisk, dette må legges til ved å huke av "Oppsummering" i menyen.

Image_StatiskTekst.png
 

Statisk tekst er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755517950/5e27002def