To skjermer som viser Skjema Studio element menyen, foto

Oppslagelementer

Oppslag kan brukes til å forenkle skjemaet for brukerne og dere som virksomhet. Dette er forhåndsbestemte elementer som bare kan dras inn i skjemaet.

Kontaktinformasjon

Henter ut kontaktinformasjon på brukeren av skjemaet. Denne skal plasseres i bunnen siden brukeren bare skal bekrefte at informasjonen er rett før de sender inn henvendelsen. I "Innstillinger" kan du bestemme om brukeren skal ha mulighet til å skrive en alternativ e-post eller representere en organisasjon i stedet. 

Image_Kontaktinformasjon.png

Kontaktinformasjon er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755518346/a65c4255ec

Folkeregistrert adresse

Folkeregistrert adresse hentes opp fra Folkeregisteret basert på hvem som er logget inn. Dette gjør det enklere å hente ut personinformasjon i skjemaet, da de ikke trenger å fylle inn personlig infomrasjon som navn og adresse.

I "Elementer" kan du velge hvilken informasjon som skal vises og endre rekkefølgen. Om du ønsker at gårds- og bruksnummer skal vises trykker du "Legg til", og bruker samme nøkkelfelt som vist i "Kart og eiendom". Gårds- og bruksnummer vil ikke vises med testbrukere i Skjema Studio og systest da disse ikke har adresse med gnr og bnr, men vil vises i produksjon.

Image_FolkeregistrertAdresse.png

Folkeregistrert adresse er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755518346/a65c4255ec

Adressesøk

Adressesøket slår opp i matrikkelen og gir brukeren mulighet til å søke opp og legge til en adresse. Adressen må være i Oslo.

Inputfeltet har default hint "skriv inn 3 bokstaver i gaten". Feilmeldingen "Ingen gyldig adresse valgt." vises før en adresse er skrevet inn. I innstillinger kan du bestemme antall adresse-forslag som skal vises når brukeren søker på adresse. 

Image_Adressesøk.png

Adressesøk er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755518346/a65c4255ec

Kart og eiendom

Kart og eiendom søker etter adreses eller gårds- og bruksnummer i matrikkelen. Den henter ut eiendomsinformasjon som du kan velge rekkefølge på. I "Elementer" kan du velge hvilken informasjon som skal vises og endre rekkefølgen. Informasjonen som kan bli hentet ut:

-Adresse
-Gårdsnummer
-Bruksnummer
-Bydel

Image_KartOgEiendom.png

 

Poststedoppslag

Poststedoppslag slår opp hos Posten, og brukes når man trenger å vite postnummer. Elementet slår selv opp poststed basert på postnummeret. Husk å skrive beskrivende spørsmålstekst.

Image_Poststedoppslag.png

Poststedoppslag er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/755518346/a65c4255ec

Organisasjonsvelger

Organisasjonsvelgeren slår opp i Enhetsregisteret og henter informasjon om organisasjonen her. I "Elementer" kan du velge hvilken informasjon som skal vises og endre rekkefølgen.

Image_Organisasjonsvelger.png

Organisasjonsvelger er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/783885339/132b178965

Representasjonsvelger

Representasjonsvelgeren krever at man har en rolle i Altinn. Dette medfører at man kan sjekke om en person har en rolle i organisasjonen de ønsker å representere og ikke kan kan sende inn skjemaet om de ikke har det. Vær oppmerksom på at det i større organisasjoner er svært få personer som har en formell rolle og at dette vil kunne hindre personer lenger ned i systemet å sende inn søknader/henvendelser på vegne av organisasjonen.

Image_Representasjonsvelger.png

Representasjonsvelger er beskrevet i denne videoen: https://vimeo.com/783885339/132b178965