To skjermer som viser element menyen i Skjema Studio, foto

Andre elementer

Egenerklæring

En egenerklæring skal alltid ligge i bunnen av skjemaet og er en måte å sikre at brukeren  har lest og forstått skjemaet før de sender det inn. Egenerklæringen vil også vises i sammendraget.

 

Image_Egenerklæring2.png

Hvordan legge til punkter i egenerklæringen

Punktene bør være korte og presise og helst ikke linke til nettsider utenfor skjemaet. Om det er behov med mer tekst enn én linje må du benytte punktliste.

Gå til "Punktliste" i menyen og legg til tekst som skal være i hvert punkt. 

Image_Egenerklæring.png

 

Skillelinje

Skillelinjen er et visuelt element du kan bruke for å strukturere skjemaet og dele det opp i flere deler. Skillelinjen bør ike brukes for ofte, da den kan miste effekten om den står mellom hvert element. Dersom du begynner på et nytt tema, kan du for eksempel heller bruke en overskrift. 

Image_Skillelinje.png