Skjermbilder av Helseveiviseren

Proaktive og personlige tjenester

"Proaktive og personlige tjenester" er et av Origos satsingsområder. Vi jobber for at innbyggerne skal få riktig informasjon til rett tid.

Vi har så langt utviklet disse digitale verktøyene for å få til dette:

  • Helseveiviser: Et kartleggingsverktøy som gir innbyggere og ansatte i bydelene bedre oversikt over forebyggende lavterskeltilbud og helsetjenester for seniorer. Verktøyet hjelper dem å finne fram til riktig helsetjeneste basert på faktiske behov. Helseveiviseren implementeres i samtlige bydeler i 2021.
  • Min Side: Kommunikasjonskanal mellom kommunens virksomheter og innbyggere på Oslo kommunes hjemmesider. Gjennom Min Side gir vi innbyggerne personlig tilpasset informasjon om tjenester fra kommunen, og gjør de i stand til å administrere disse selv.