Skjermbilder av Helseveiviseren

Proaktive, personlige tjenester

Vi jobber for at innbyggerne skal få rett informasjon og bli tilbudt rett tjeneste til riktig tid, og i ønsket form.

"Proaktive, personlige tjenester" er et av Origos satsingsområder. Gjennom ulike digitale verktøy forsøker vi å gi innbyggerne rett informasjon og tilbud om rett tjeneste til riktig tid – og i ønsket form. 

Per i dag jobber vi med tre digitale verktøy for å få til dette:

  • Proaktive meldinger: Vår plattform for å sende ut personlig informasjon til byens innbyggere gjennom e-post eller sms. Proaktive meldinger gir innbyggere relevant informasjon som gjør dem i stand til å ta i bruk Oslo kommunes tjenester og tilbud akkurat når de har behov for det.
  • Helseveiviser: Et kartleggingsverktøy som gir de over 60 bedre oversikt over lavterskel-tilbud i bydelen de bor i, og som hjelper dem å finne riktig helsetjeneste. Foreløpig tilbys helseveiviser til innbyggere i Stovner og Gamle Oslo, men på sikt vil den komme i alle bydeler.
  • Min Side: Kommunikasjonskanalen mellom kommunens virksomheter og innbyggere i Oslo på Oslo kommunes hjemmesider . Gjennom Min side gir vi innbyggerne personlig tilpasset informasjon om tjenester fra kommunen, og gjør borgerne i stand til å administrere disse selv.